Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Školení drezurních rozhodčích s panem Markem Rudou

2017-05-24 // několika vět a fotografie ke školení drezurních rozhodčích. Více níže...

Pořadatelé jezdeckých závodů na  Dolním Přímu od loňského roku spolupracují s dvojicí drezurních rozhodčích – pp. Markem Rudou a Leszkem Mazurkiewiczem. Pan Ruda jezdí rozhodovat drezury do Čech již dlouhá léta, zná tedy výborně naše podmínky , zná výkonnost našich jezdců. Drezurní rozhodčí z východočeské oblasti využívají jeho přítomnosti k diskusi o předváděných výkonech, adepti na národní drezurní rozhodčí si plní s ním povinné stínové rozhodování a požadované asistence při rozhodování drezurních úloh.

Ne jinak tomu bylo i během drezurních závodů 20.-21.5. V průběhu soutěží byli oba polští rozhodčí velmi vstřícní k jakýmkoliv dotazům a diskuzím, v sobotu večer proběhlo  školení drezurních rozhodčích doprovázené debatou nad promítanými výkony z drezurních obdélníků.

Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat rodině Duškových za ochotu a poskytnutí prostor pro takovéto posezení. Myslím, že spolupráce s polskými rozhodčími je velice přínosná, odborné diskuze a přijímání nových poznatků nás všechny  vždy posunují dál. 

Za zúčastněné rozhodčí

Ing. Markéta Kvapilová

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski