Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Přihlášky MČR všestrannost

2017-06-27 // více informací naleznete níže ...

Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky přihlášek na MČR ve všestrannosti v Pardubicích konaném v termínu 20.-23.7  2017 žádáme   
dvojice se splněnou kvalifikací ( plní vždy dvojice ) , které na tomto mistrovství chtějí startovat ,aby své přihlášky včetně potvrzení splnění kvalifikačních výsledků ( datum, místo,soutěž ,výsledek) posílali na adresu sekretáře :   oblast.vychodoceska@cjf.cz.
Do přihlášky uvádějte i svoji velikost trička ! 
V případě soutěže družstev , se hlaste celá družstva ,ale i jednotlivé další dvojice,které mají splněnu kvalifikaci , aby bylo možno družstva doplnit do počtu 4 dvojic a také  maximálního počtu družstev pro MČR .
Své přihlášky zasílejte na adresu sekretáře do  6.7. 2017 !!!
Přihlášku za celou oblast podává sekretář oblasti !!!
Ustájení si objednává  každý sám na email uvedený v rozpise závodů !
Více informací  naleznete v  STP pro MČR  a také v rozpise závodů.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski