Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zprávu vedoucího ekipy z MČR pony

2017-08-27 // naleznete níže ...

Zpráva za VČO z Mistrovství ČR skoky + drezura pony 2017, finále Styl šampionátu pony 2017 a Šampionátu nadějí 2017 konané ve dnech 16. 8. 2017 – 20. 8. 2017 ve Zduchovicích

 

                Za Východočeskou oblast se na tyto závody nominovalo celkem 12 účastníků (3 účastnice se dvěma koňmi): Tereza Lipavská – Kačenka 1, Josef Kubias – Bohemian Flora, Nela Havelková – Pírko, Eliška Petrusová – Jurášek 12, Antonie Pilátová – Ramzes 3, Eliška Mazurová – Bert 3, Leticia Safari – Iron Lady Moonlight a Constantino S, Kristýna Veverková – Moorkieker Goblin a Sankao Alegres, Nikola Bártová – Aragaj Honey a Prim 2, Ema Štěpánková – Midnight Star Prynn, Lucie Kodytková – Cipísek a Marie Slušná se Zuzankou 3.

                Ve středu 16. 8. 2017 v zahajovací soutěži ZP na limitovaný čas se umístila Nikola Bártová s Primem 2 na 1. místě a s Aragaj Honey na 22. místě. Lucie Kodytková s Cipískem 5 obsadila 13. místo a Kristýna Veverková s Sankao Alegres 17. místo. Této soutěže se účastnilo celkem 38 dvojic. V další zahajovací soutěži tohoto dne tentokrát stupně ZL na limitovaný čas se umístila Ema Štěpánková s Midnight Star Prynn na 1. místě, Nela Havelková s Pírkem na 12. místě, Antonie Pilátová s Ramzesem 3 na 38. místě, Eliška Petrusová s Juráškem 12 na 44. místě a Josef Kubias s Bohemian Flora na 52. místě. Celkově v této soutěži startovalo 56 dvojic.

                V soutěži Styl šampionátu nás reprezentovaly  ve věkové kategorii 8 – 10 let na pony S+A ve stupni ZLP Kristýna Veverková se Sankao Alegres a Lucie Kodytková s Cipískem 5. Kristýna Veverková zde obsadila 2. místo a Lucie Kodytková 10. místo z celkového počtu 14 dvojic.

Soutěž Šampionát nadějí probíhala ve dvou disciplínách, a to ve drezurní zkoušce a ve dvou skokových soutěžích na styl. V tomto šampionátu ve stupni ZLP obsadila Lucie Kodytková s Cipískem 2. místo a Kristýna Veverková s Moorkieker Goblinem 8. místo. Celkově zde startovalo 15 dvojic.

                Mistrovské soutěže pro jednotlivé kategorie odstartovaly ve čtvrtek 17. 8. 2017. Díky zařazení soutěží družstev do tohoto mistrovství pak vycházel na každého z účastníků jeden den volna. Naše oblast své zástupce v této soutěži neměla. V nejmladší věkové kategorii 8 -10 let na pony kategorie S (do 125 cm) se umístila Nikola Bártová s Primem 2 na 1. místě z celkového počtu 5 startujících.

                Ve věkové skupině 8 – 10 let na pony kategorie A (126 – 135 cm) obsadila Ema Štěpánková s Midnight Star Prynn 3. místo, Kristýna Veverková se Sankao Alegres 8. místo a Nikola Bártová s Aragaj Honey 9. místo z celkových 20 účastníků.

                V kategorii jezdců 8 – 13 let na pony B (136 – 148 cm) startovalo 35 dvojic. Leticia Safari obsadila s Constantino S 11. místo, Nela Havelková s Pírkem 22. místo a Antonie Pilátová s Ramzesem 3 soutěž nedokončili. Ve stejné věkové skupině jezdců ale na pony kategorie A (do 135 cm) skončila Eliška Petrusová s Juráškem 12 na 10. místě, Josef Kubias s Bohemian Florou na 11. místě a Leticia Safari s Iron Lady Moonlight soutěž nedokončili. Celkově zde startovalo 20 dvojic.

                Nejstarší věkovou kategorii jezdců 14 – 16 let na pony B (136 – 148 cm) reprezentovala Tereza Lipavská s Kačenkou 1. Obsadily 4. příčku z celkem 30 startujících.

                V drezurní části tohoto mistrovství ve věkové kategorii 11 – 13 let na pony do 135 cm skončila Marie Slušná se Zuzankou 3 na 7. místě z 8 dvojic. Ve stejné věkové kategorii na pony do 148 cm obsadila Nela Havelková s Pírkem 12. místo z 19 soutěžících.

                I když naše ekipa nebyla ve srovnání s jinými oblastmi početná, myslím, že vše dohnala svými výsledky a že jsme byli dostatečně vidět. Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům za spolupráci a za dobrou reprezentaci naší oblasti na tomto mistrovství.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Václav Petrus

                                                                                                                                       vedoucí ekipy VčO

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski