Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Vydařené finále Zlaté podkovy

2017-08-27 // čtěte níže ...

Výborné výkony podávali východočeští zástupci v soutěžích všestrannosti a soutěžích spřežení během Finále Zlaté podkovy v Humpolci. Celkem pětkrát zvítězili a získali spoustu dalších pěkných umístění. Největším úspěchem je jistě vítězství historicky nejmladší jezdkyně 20 ti leté Elišky Orctové (Bonus) v soutěži ZP – stupeň CNC**. Soutěži SP I – stupeň CNC* ovládla Veronika Příhodová (Expresso EV), následovaná Radimem Tomanem (Easy Jump ). Zasloužené vítězství si odvezla v soutěži BP Diana Lochmanová (Lotrando) a v soutěži SN Pavel Chvojka (Coflando). O vlásek (o 0,02 tr.b.) uniklo vítězství Petru Myškovi (Savoi Col de Joly) v soutěži SP II – stupeň L.

V soutěži dvojspřeží pony zvítězil Ing. Milan Kořínek, třetí místo získala Mgr Monika.Pospíšilová. Pěkné třetí místo také obsadil Zdeněk Jirásek v soutěži čtyřspřeží.

Vítězům i ostatním umístěným gratulujeme!

 Všem reprezentantům oblasti (nejenom těm umístěným) děkujeme za vynikajicí reprezentaci oblasti.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski