Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pozvánku na Přátelské skákání na 10.9. od Malé jezdecké společnosti

2017-09-01 // naleznete níže ...

Přátelské skákání 10.9.2017

Pořadatel: Malá jezdecká společnost

1.       Základní údaje:

 

1.1.    Pořadatel :               Malá jezdecká společnost.

1.2.    Termín :                  10.9.2017

1.3.    Místo konání :         kolbiště Lohenice

1.4.    Kolbiště :                 travnatopísčité

1.5.    Opracoviště :           travnatopísčité

 

1.6.    Funkcionáři závodů :

 

Zodpovědná osoba a stavitel:  Tomáš Kocián

 

     2.      Technické údaje

 

2.1.    Předpisy : platná PJS a tento rozpis

     

SOUTĚŽE :

 

Soutěž  č. 1: Křížkový parkur 40 cm
                     8 překážek 40 cm s návazným rozeskakováním
                     Možné i s vodičem
                     Startovné: 100,- Kč

                     Ceny: Floty

 

 

Soutěž č. 2: Parkur 50 cm
                     8 překážek 60 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 100,- Kč

                     Ceny: Floty

 

 

Soutěž č. 3Parkur 70 cm
                     8 překážek 70 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 100,- Kč

                     Ceny: Floty

 

 

Soutěž č. 4 Parkur 80 cm
                     8 překážek 80 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 100,- Kč

                     Ceny: Floty

 

 

3.          Všeobecné údaje:

 

3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : 

                   Irena Malá

                   Mobil:: +420 776 783 966, e-mail:  malá2711@seznam.cz 
 

                                                                                  

3.2.    Uzávěrka přihlášek : do 9.9.2015 do 17,00 hodin

                                                            

3.3.    Prezentace: Od 12.00 - 13.00 hod. dle časového programu na věži rozhodčích

 

4.Předběžný časový harmonogram

 12,00 – 13,00 prezentace

 13,00 – soutěž č. 1, a následně soutěž  2, 3, 4

 

5.          Veterinární předpisy :

 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Z důvodů zvýšeného výskytu infekční anémie koní, musí mít koně platné krve na E.I.A. ne starší než 6 měsíců. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito  pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař.

 

7.          Ostatní ustanovení :

7.1.    Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození

 

7.2.    Dekorování a floty vždy po skončení příslušné soutěže

7.3.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.

 

Irena Malá

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski