Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pozvánka na oblastní konferenci VčO ČJF (12.11.2017), návrh programu, jednací řád a plná moc

2017-11-12 // Vážení členové Východočeské oblasti. Níže naleznete kromě pozvánky i odkaz na jednací řád a v případě, že se nemůžete zúčastnit i odkaz na Plnou moc. Touto plnou mocí můžete některého ze svých členů, případně zástupců jiných subjektů pověřit zastupováním.

 Jednací řád oblastní konference naleznete na:  http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/zakladni/09.Jednaci_a_volebni_rad_konference_oblasti_2014.pdf

Plná moc pro zastupování je na tomto odkazu

P O Z V Á N K A

 

NA  ŘÁDNOU OBLASTNÍ KONFERENCI VčO ČJF

 

Datum konání :   neděle 12.11.2017 od 14,00 hodin

 

Místo :   restaurace Penzionu Kolesa v Kolesách

 

Program:

1)      Zahájení

2)      Informace o počtu přítomných, schválení programu

3)      Volba pracovního předsednictva (5 členů), komisí volební a mandátové (3), návrhové (3) a ověřovatelů zápisu

4)      Zpráva mandátní komise

5)      Zpráva o činnosti (Kvapilová +členové OV VčO  dle disciplín)

6)      Zpráva o hospodaření a majetku (Dušková)

7)      Zpráva o činnosti rozhodčích (Hupka.)

8)      Diskuze

9)      Volba delegátů na konferenci ČJF (9 + 2 náhradníci)

10)  Usnesení

11)  Závěr

 

Poznámka:    Přihlášky do diskuze písemně. Délka příspěvku max. 3 minut

 – viz.Jednací a volební řád schválený Radou ČJF dne 24.9.2014

 

PO UKONČENÍ KONFERENCE PROBĚHNE

Schůzka pořadatelů závodů

           

Mgr. Pavlína Dušková

sekretářka VčO ČJF

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski