Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Dotační programy Pardubického kraje

2017-11-22 // Rada Pardubického kraje schválila dne 13. 11. 2017 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2018. Více informací naleznete níže ...

Schválené výzvy:

 

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Ø  Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Ø  Program B2: Podpora handicapovaných sportovců

Ø  Program B3: Podpora sportu pro všechny   (dotační program zrušen)

Ø  Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje

Ø  Program B5: Podpora významných sportovních akcí

Ø  Program F1: Podpora pravidelných volnočasových aktivit

 

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji

Ø  Program F2: Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží

 

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Ø  Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

 

Termín vyhlášení programu:      13. 11. 2017

Lhůta pro příjem žádostí:        3. 1. – 31. 1. 2018

Vyplněné formuláře žádosti o dotaci prosím posílejte v termínu pro příjem žádostí (rozhoduje razítko přijetí na podatelně Pardubického kraje, NE podání na poštu).

 

Ve výzvách dochází k řadě změn, které se týkají přijatelných žadatelů, ale i drobné změny v zaměření programu aj. Prosím přečtěte si podrobně výzvy a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Zároveň prosíme o řádné vyplnění žádostí a případné doložení povinných příloh.

 

Znění výzvy a formulář  žádosti Vám zasílám v příloze a je případně i ke stažení na webových stránkách.(https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93807/)

 

Pokud budete mít k vyhlášeným programům dotazy neváhejte kontaktovat pověřené osoby, rády Vám poradí.

 

Pověřené kontaktní osoby:

 

Ing. Renáta Hloušková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu

tel.: 466 026 337

e-mail: renata.hlouskova@pardubickykraj.cz

 

Ing. Martina Kubešová – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu

tel.: 466 026 697

e-mail: martina.kubesova@pardubickykraj.cz

 

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Lucie Lebedová

oddělení sportu a cestovního ruchu

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: +420 466 026 212

mobil:   +420 724 652 023

lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski