Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Drezurní soustředění s Hanou Vojáčkovou

2018-01-10 // Otevřené drezurní soustředění s podporou VČ oblasti v termínech: 20. – 21. 1 2018, 10. – 11. 2.2018, 3. – 4. 3. 2018, 31. 3 - 1. 4. 2018, 21. – 22. 4. 2018. Místo konáni - Kladruby nad Labem.

Soustředění bude zaměřeno na korekci sedu, vedení koně, prostupnost, uvolnění, cviky atd.

Finanční plnění:

1 kůň v lotu 400,-/hod

2 koně v lotu 200,-Kč/ hod/dvojice

 

Přihlášku zasílejte prosím na adresu: oblast.vychodoceska@cjf.cz  a do kopie na  jerahana@seznam.cz    

Do přihlášky uvádějte:

Jméno trenéra a datum soustředění  na které se hlásíte.

Jméno jezdce, jméno koně, klub, výkonnost,zda máte zájem o individuální trénink nebo o trénunk v lotu,  případný požadavek na zařazení do lotů.

 

_________________________________________________________________________

 

Pravidla pro soustředění konaná pod hlavičkou VčO ČJF platná od 1.1.2018:

- Přihlášky na soustředění se zasílají na e-mail: oblast.vychodoceska@cjf.cz a v kopii také trenérovi.

- Po uveřejnění rozpisu lotů na stránkách oblasti jsou omluvy / posuny lotů atd. směřovány na trenéra.

- Přihlášení mají povinnost zkontrolovat rozpis lotů ještě den před konáním soustředění po 20:00

- Poslední vyžádané změny ze strany účastníků jsou možné maximálně 24 hodin před prvním dnem soustřední

_____________________________________________________________________________

Jezdci do 21 let mají právo na dotovaná soustředění bez omezení.

Jezdci, kterým bude v roce 22let  a více mají nárok na 16 dotovaných tréninkových dní za sezonu. Další tréninky si hradí celé sami bez dotace oblasti.

Oblast hradí poplatek za areál a příspěvek na dvojici na den 100,-Kč. Účastníci si doplácí rozdíl za trénink.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski