Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

OV Včo vypisuje seriál soustředění s Janem Bubnem na Dolním Přímu a na Apolence.

2018-01-12 // více informací naleznete níže ...

 

Termíny:


 

24.2.2018, 10.3.2018, 24.3.2018, 31.3.2018, 21.4.2018, 5.5.2018 - Dolní Přím
a
 
17.3.2018, 7.4.2018, 14.4.2018, 12.5.2018 - Apolenka
 
Cena pro účastníky: 200,-Kč dvojice/den. (Cena je již po příspěvku ČJF)
Jezdci do 21 let mají přednostní právo na zařazení do soustředění. Teprve poté bude kapacita doplněna jezdci staršími.


Své přihlášky zasílejte na: oblast.vychodoceska@cjf.cz. 

Do přihlášky uvádějte:

Jméno trenéra a datum soustředění  na které se hlásíte.

Jméno jezdce, jméno koně, (pony/ velký kůň), klub, výkonnost, případný požadavek na zařazení do lotů.

 
______________________________________________________________________________

Oblast hradí poplatek za areál a příspěvek na dvojici na den 100,-Kč. Účastníci si doplácí rozdíl za trénink.

Jezdci do 21 let mají právo na dotovaná soustředění bez omezení.

Jezdci, kterým bude v roce 22let  a více mají nárok na 16  dotovaných tréninkových dní za sezonu. Další tréninky si hradí celé sami bez dotace oblasti.
_________________________________________________________________________

Pravidla pro soustředění konaná pod hlavičkou VčO ČJF platná od 1.1.2018:

- Přihlášky na soustředění se zasílají na e-mail: oblast.vychodoceska@cjf.cz a v kopii také trenérovi.

- Po uveřejnění rozpisu lotů na stránkách oblasti jsou omluvy / posuny lotů atd. směřovány na trenéra.


- Přihlášení mají povinnost zkontrolovat rozpis lotů ještě den před konáním sousředění po 20:00

- Poslední vyžádané změny ze strany účastníků jsou možné maximálně 24 hodin před prvním dnem soustřední

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski