Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Důležité upozornění pro účastníky soustředění ve Východočeské oblasti

2018-02-16 // najdete níže ...

Důležité upozornění pro účastníky soustředění ve Východočeské oblasti

 

Na základě upraveného ( = značně sníženého ) rozpočtu se OV VčO na svém zasedání dne 15.2.2018 rozhodl finančně podpořit pouze jezdce spadající do kategorie do 21 let splňující následující podmínky:

Děti na pony - členové čjf

Děti - výkonnost Z

Junioři - výkonnost ZL

Mladí jezdci - Výkonnost L**

Na podporu mají nárok výše uvedení pro maximálně 10 tréninkových dní a s maximálně 2 koňmi.

 

Příspěvek od oblasti pro podporované byl stanoven na : příspěvek na halu 100,- /dvojice a příspěvek na trénink :250,-/dvojice.

 

Spadáte - li do příslušné kategorie, nahlaste se (s doložením výkonnosti) na e-mailu : oblast.vychodoceska@cjf.cz.

 

Toto opatření je platné od 16.2.2018. Pokud by došlo k navýšení rozpočtu bude to promítnuto i do příspěvků oblasti.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski