Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

OV VčO ČJF ve spolupráci s prodejnou jezdeckých potřeb MAURICIO vypisuje již 3.ročník NOVIC CUPu

2018-03-30 // více informací naleznete níže ...

 

                                                

                                    Žebříček      NOVIC CUP

                   pod  záštitou   firmy

 

 

Pravidla žebříčku :

1.                  Do žebříčku se hlásí DVOJICE  jezdec do 16-ti let + kůň ,  oba s licencí registrovaní v subjektu VČ oblasti

2.                  Do žebříčku se započítávají  POUZE výsledky na NZ pořádaných subjekty VČ oblasti , pořadatel uvede do rozpisu označení soutěže  např.  NC  (Novic Cup ) , ve které lze body získat

3.                  Dvojice hlásí emailem  na adrese :   jpsborovinka@seznam.cz    před započetím sbírání bodů , NE !!  dodatečně

4.                  Jezdec při svém prvním přihlášení obdrží na emailovou adresu  slevu na osobní nákup od firmy  Mauricio   ve  výši   10% ( poukaz)

5.                   Přihlášeným dvojicím budou automaticky  započteny do průběžného žebříčku ,tento bude pravidelně zveřejňován na www stránkách VČ oblasti

6.                  Dvojice obdrží za výsledek základního kola soutěže dle stupnice A , obtížnosti  ZM – ZL

O.tr.b…………….5 bodů

do 6 tr.b………..3 body

do 10 tr.b………1 bod

 - v soutěžích ZM – ZL, při NZ uvedených pořadatelem jako NC (Novic Cup),dle čl. 238.1.2., čl.238.2.2 ,  čl. 274 , čl. 298 .2.1. ,  čl. 298.2.4. (klas. parkur dle tab. A ,na limit.čas, s následným rozesk. vždy ZÁKLADNÍM kole  apod.)   tedy NE soutěže na čas !! a NE za umístění v těchto soutěžích !!  

 

7.                  Jezdec se může přihlásit ve více dvojicích , hodnocení každé dvojice je samostatné, body se nesčítají

8.                  V závěrečném pořadí  se jezdec  může umístit v konečném pořadí na 1.- 5. místě jen  jednou se svým nejlepším koněm, s druhým a dalším pak dále od 6. místa dle nabíraných bodů.

9.                  Jezdci umístění na 1. – 5. místě budou oceněni OV VČo na slavnostním vyhodnocení sezony ,kde obdrží na 1.-3- místě poháry (či plakety ) věnované OV VČo a na 1.-5. místě slevové poukazy od firmy  MAURICIO ( slevy se nesčítají)

1. místo   - slevový  poukaz  20%

2. místo -  slevový  poukaz 15 %

3.-5. místo  slevový pokaz  10 %

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski