Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informaci o letošním ročníku KMK

2018-05-18 // naleznete níže ...

První letošní KMK na Hradišťku již příští týden!

Včera byl VV ČJF schválen dokument Zásady pro soutěže Kriterium mladých koní v roce 2018 a následně hned vložen první termín skokové kvalifikace a rozpis do JIS - koná se již příští týden, 23. května, v Hradišťku u Sadské. Podmínky pro start koní jsou obdobné jako v minulých letech, ale věnujte pozornost přihlášce každého koně do celého seriálu KMK - letos se naskenovaná nebo vyfocená přihláška posílá se na mail: prihlaskykmk@seznam.cz a musí kromě další údajů obsahovat i podpis majitele a číslo hospodářství, na kterém je kůň ustájený, protože letos budou majitelům všech zúčastněných koní místo výher vypláceny finanční příspěvky na cestovní náklady a na mzdu jezdce i ošetřovatele. Tato přihláška musí být zaslána před prvním startem koně v KMK, jednotlivé starty v kvalifikacích se stejně jako každé jiné závody hlásí přes Jezdecký informační systém ČJF. Vyhlašovatelem KMK v letošním roce je Svaz chovatelů koní Kinských.

 

Zásady KMK 2018

Přihláška koně do KMK

Rozpis Hradišťko

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski