Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Výzva pro zájemce o drezurní SCM

2018-09-05 // Přihlášku prosím zašlete sekretářce oblasti

Vážení sekretáři oblastí,

žádáme o zaslání seznamu uchazečů do  SCM drezura pro období 2018/2019. 

SCM se již třetím rokem koná v areálu Královického dvora u Slaného.

Požadavky na uchazeče SCM:

* věk  12 -21 let  

* prokázané výsledky během sezóny 2018 odpovídající dané věkové kategorii (úroveň MČR – tzn. děti L, junioři S a mladí jezdci ST)

* perspektivní kůň pro danou věkovou kategorii

Své návrhy zašlete prosím nejpozději do 10.9.2018 na emailovou adresu jkiluze@seznam.cz.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski