Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Požár v jezdeckém klubu APOLENKA

2018-11-26 // prosba o pomoc ...

V pondělí 26.11. v ranních hodinách zachvátil rozsáhlý požár objekt stájí jezdeckého klubu Apolenka v Pardubicích - Spojile. Díky rychlé reakce majitelů (bydlí v místě) se podařilo včas zavolat hasiče, vypustit všech 40 ustájených koní do výběhu a dostat požár během cca 3 hodin pod kontrolu.

Naštěstí si požár, dle informací majitelů, nevyžádal žádné viditelné velké újmy na zdraví lidí nebo koní. Bohužel, požár vypukl nejen v objektu stájí, ale zachvátil i přilehlý seník, ve kterém shořela se stavbou i celá zásoba sena pro 40 ustájených koní.
V letošním roce všichni zemědělci v mnoha oblastech ČR bojovali s obrovským suchem. Pardubicko a Hradecko patří dle letošních statistik k nejvíce suchem zasaženým oblastem. Připravit dostatečnou zásobu objemných krmiv pro zvířata byl velký problém. V souvislosti s výše popsaným neštěstím bude pro majitele velmi obtížné zajistit opět běžný provoz stáje a jezdeckého klubu.

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při zajištění nákupu sena pro ustájené koně. Sbírkový účet stáje Apolenka : 30015-1205131359/0800
Předem mnohokrát děkujeme.
Členové OV VčO

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski