Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pozvánku na volební oblastní konferenci VčO

2019-01-22 // naleznete níže ...

 

P O Z V Á N K A

NA OBLASTNÍ VOLEBNÍ KONFERENCI VČO ČJF 2019

 

OV VčO  zve delegáty subjektů na volební konferenci Východočeské oblasti.  

Konference se koná v neděli  3. 3. 2019 - v Kladrubech n/L.

v sále Císařského hostince od 14.00 hod.

 

Program konference:

 1. Zahájení
 2. Informace o počtu přítomných
 3. Schválení programu konference
 4. Schválení pracovního předsednictva
 5. Volba mandátové a volební komise
 6. Volba návrhové komise
 7. Volba zapisovatele
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva předsedy o činnosti VčO + členů OV VčO  dle disciplín
 10. Zpráva o hospodaření VčO za rok 2018
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Rozpočet na rok 2019
 13. Volba předsedy VčO
 14. Volba členů VV VčO
 15. Přestávka (občerstvení)
 16. Zpráva volební komise – výsledky voleb
 17. Volba delegátů a náhradníků na konferenci ČJF
 18. Představení kandidátů na prezidenta ČJF
 19. Diskuze
 20. Usnesení
 21. Závěr

Poznámka: Přihlášky do diskuze písemně. Délka příspěvku max. 3 min, faktická poznámka max. 1 min.

Členský subjekt (právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje živnost

související s jezdectvím) vykonává svá členská práva na Konferenci oblasti ČJF buď osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, který je členem ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8 Registračního a přestupního řádu). Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem subjektu.

 

Za OV VčO ČJF ing. Markéta Kvapilová

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski