Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Výzva Oblastního výboru pro subjekty (kluby) Vč oblasti

2019-01-23 // více informací naleznete níže ...

OV VčO ČJF vyzývá kluby Vč oblasti aby nominovali kandidáty na předsedu oblasti a kandidáty do oblastního výboru. Kandidáti by měly být členy Vč oblasti a souhlasit se svou nominací. Nominující svou nominací ručí za to, že kandidát souhlasí se svou nominací.

Nominace se stručným předtavením (2-3 řádky) zasílejte prosím sekretářce oblasti na e-mail oblast.vychodoceska@cjf.cz a v kopii na v.zverina@seznam.cz..

Jména kandidátů včetně jejich představení budou zveřejněna na tomto oblastním webu.

OV předem děkuje za zaslané nominace.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski