Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Důležité upozornění pro zástupce klubů (subjektů) s ohledem na volební konferenci

2019-02-27 // naleznete níže ...

Upozornění pro zástupce klubů, kteří nemají na  portálu eJustice (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=Zadejte+n%C3%A1zev+subjektu+nebo+I%C4%8CO) uvedené jméno statutárního zástupce.
 
V případě, že není jméno Vašeho statutárního zástupce uvedeno na portále eJustice,  důvodem bude nejspíš to, že Váš klub nemá kompletně dokončenou transformaci ( http://www.cjf.cz/aktuality/dokonceni-transformace-obcanskych-sdruzeni-o-s-na-zapsane-spolky-z-s/) na Zapsaný spolek. Tuto transformaci je nutno dokončit v každém případě. 

Budete - li se chtít účastnit volební konference naší oblasti, bude potřeba se prokázat například zápisem ze své členské schůze / valné hromady nebo jiným úředně uznatelným dokladem prokazující oprávněnost konkrétních osob jednat jménem spolku (firmy). 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski