Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Prosbu Marie Maškové o spolupráci

2019-03-21 // naleznete níže ...

Dobrý den, 

mé jméno je Marie Mašková a jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Jsem aktivně závodící jezdec pod záštitou ČJF a zároveň diabetik I. typu. Proto jsem se rozhodla napsat diplomovou práci na téma "Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR". 

Stěžejní částí mé diplomové práce bude vyhodnocení on-line dotazníku. S jeho pomocí bych ráda zkusila zjistit, jaký by mohl být počet aktivně závodících jezdců s onemocněním diabetes mellitus, jak samotní jezdci vnímají fyzickou zátěž v kombinaci s diabetem, případně zda a jak je toto onemocnění ovlivňuje na tréninkové či závodní úrovni.

Vypovídací hodnota celé práce je přímo úměrná počtu oslovených respondentů, proto bych Vás ráda touto cestou požádala o pomoc se zveřejněním odkazu na dotazník rozesláním subjektům ve Vaší oblasti, případně uveřejněním na Vašich stránkách, facebooku apod. 

Mým cílem je oslovit co nejširší základnu jezdců registrovaných pod hlavičkou ČJF, proto by mi spolupráce s Vámi nesmírně pomohla.

Přikládám odkaz na již hotový dotazník: https://diabetes-mellitus-jezdectvi.vyplnto.cz/

Předem velice děkuji za jakoukoli pomoc.  

S pozdravem 

Bc. Marie Mašková

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski