Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zprávu vedoucího ekipy Romana Falty z MČR ve všestrannosti

2019-08-05 // naleznete níže ...

MČR ve všestrannosti Borová 2019

 

  Popsat stručně průběh letošního mistrovství snad ani nelze, byl to totiž opravdu napínavý příběh od začátku až do konce.

Z Východočeské oblasti  do Borové nedaleko Českého Krumlova přicestovalo celkem 38  dvojic ve všech věkových kategoriích. Již od příjezdu bylo vidět, že pořadatelé připravili pro koně a jezdce zázemí a vše potřebné v rámci možností v maximální kvalitě.

 

Stravování, sociální zázemí, krmivo, stelivo vše bylo připraveno velmi pečlivě.

 

  Ve čtvrtek zahájili mistrovské klání drezurní zkoušky první poloviny družstev  a mládežnické kategorie, již zde naši zástupci naznačili dobrou formu a v průběžném pořadí se ujímali vedení nebo předních pozic.

 

  V podvečer pak naše ekipa slavnostně pokřtila a přijala novou oblastní standartu a s ní nastoupila k slavnostnímu nástupu všech účastníků mistrovství. Východočeská ekipa,  jako nejpočetnější v tradičních červených tričkách a standartou v čele byla při tomto nástupu  opravdu vidět. Již tento ceremoniál  s představením všech funkcionářů závodů, včetně zahraničních  a předáním dárku od pořadatele každému účastníku navodil příjemnou atmosféru, kterou ještě umocnil Ondra Bláha svým vystoupením a předvedením ježdění bez uzdění a sedlání.

 

  Pátek pak přinesl zbytek drezurních zkoušek družstev, kde naše družstva v průběžném pořadí obsadila 1. a 2. Místo. Velmi vyrovnané a nadějné bylo i umístění našich jezdců v ostatních kategoriích, kde rozdíly byly opravdu minimální a vše zůstávalo otevřené a napětí co přinesou další zkoušky se začínalo stupňovat.

 

  Na večer pak pořadatelé připravili návštěvu zámku Český Krumlov s prohlídkou zámecké konírny , barokního divadla a posezení v zámecké kavárně i s drobným pohoštěním , to vše jen umocňovalo příjemnou atmosféru závodů.

 

  Přišla sobota a terénní zkoušky, první prověrka pro jezdce a koně z dílny rakouského stavitele Andrease Riegla ( účastník OH Atény ). Tratě prověřili dokonale všechny jezdce a koně ( a jejich výstroj :-) ) , a jen ti nejzkušenější dvojice se dokázali vyrovnat s tempem trati. V soutěži družstev naše družstvo VČ2  udrželo vedení , druhé družstvo VČ1 kleslo po terénních zkouškách na místo páté. Ale všichni víme, že závody všestrannosti končí až v neděli.

 

  V průběhu terénní zkoušky juniorů ovšem přišlo něco, co nikdo nečekal, lokální průtrž mračen a kroupy velikosti třešní pokryly celou Borovou, závody musely být přerušeny. A všichni jsme čekali co bude dál . Po poradě vedoucích výprav, hlavní rozhodčí, technického delegáta, stavitele a pořadatelů, bylo jednomyslně rozhodnuto, že se bude v závodech pokračovat  i za cenu řady změn a improvizací. Na konci celých závodů se ukázalo, jak správné toto rozhodnutí bylo.

  Na první pohled apokalypsa se začala proměňovat díky nesmírnému úsilí a nasazení celého pořadatelského týmu a rodiny Kamírových v situaci , která má řešení . Není často k vidění , aby ředitel závodů této úrovně osobně s lopatou odvodňoval kolbiště.

 

  Již v odpoledních hodinách byl připraven parkur ke skokové zkoušce , a závody mohli pokračovat . Technický a náročný parkur na opravdu těžkém, ale regulérním povrchu prověřil všechny jezdce a koně, kteří ještě nestartovali v terénní zkoušce v pořadí senioři, U 25 a jezdci pony. I v těchto náročných podmínkách a za stálých dešťových přívalů, dokázali mnozí jezdci absolvovat tuto zkoušku bez zaváhání , či s drobnou penalizací za čas . V podvečerních hodinách , pak po prohlídce tratí  určenou komisí a schválení její způsobilosti byly dokončeny jízdy juniorů a dětí . Terénní zkoušky seniorů , U 25 a pony se přesunuly na neděli .

  Sobotní večer, všichni mokří, unavení a stále není nic rozhodnuto, pořadí ve všech kategoriích určí až neděle. Sbor rozhodčích a pořadatelský tým si tuto sobotu sáhli jistě až na samé dno svých sil a kdo byl přítomen a viděl na vlastní oči snahu o řešení všech škod napáchaných živly to jistě v duchu a mnozí i nahlas dokázali ocenit.

 

 Neděle ráno kondiční zkoušky koní před závěrečným parkurem. Senioři , kategorie U 25 a obě kategorie pony se chystají do terénní zkoušky. Ráno byla trať opět posouzena a převzata stavitelem a TD, v soutěži seniorů a U25  byla zrušena jedna kombinace, trať je připravena a může určit mistry v těchto kategoriích. A ti nejlepší  opět zvládli náročnou trať z dílny Andrease Riegla nejen bez chyb na překážkách, ale i ve stanoveném čase. 

 

 Na kolbišti pak přicházel vrchol soutěží družstev, juniorů a dětí, chybovalo se  a drama vrcholilo.

 

  Čtyři náročné dny prověřili všechny zúčastněné a jezdci všestrannosti opět prokázali, že nejsou z cukru a ti východočeští zvláště , z přívalů vod a nástrah všech zkoušek dokázali vybojovat celkem  10  medailových umístění , předávaných při nádherném závěrečném ceremoniálu , kdy na stupeň nejvyšší by si  plně zasloužil vystoupit i pořadatelský tým rodiny Kamírových.

 

  Jak to vše dopadlo  :

 

 Senioři :      2. místo  Příhodová Veronika , EXPRESSO-EV  

                      4. místo  Toman Radim     , EASY JUMP

                      5.místo   Záveská Miriam  , EXPECTANCY  LUCY

                      9. místo  Falta Roman  , KOKOSKA

 

 U 25 :           1.místo  Lexová Anežka , BUENA VISTA

                       2.místo  Pechanová Vladimíra , ROSA- P

                       5.místo  Votavová Šárka     ,  ZYLO

 

Družstva :   1 . místo VČ2   ve složení :   Příhodová Lucie,   CRY BOY

                                                                          Hlavatá Lucie  ,    KAI

                                                                          Dohnalová Aneta  ,  INKARD

                                                                          Hocková Jana   ,   LOWEN

                      3. místo  VČ1 ve složení :     Hlávka Jakub   , FARHA - K

                                                                          Slavíková Gabriela  , GRANT  32

                                                                          Kabelka Jaromír   WELINGTON 1

                                                                          Myška Petr   ,   NICK 204

 

Starší junioři :   4. místo  Lochmanová Diana  ,  SIMON 14

                             8.místo   Skácelová Michaela  , DEREG

 

Mladší junioři :   4.místo Horáček Richard ,  MODA 1

                               7.místo Medikusová Julie  , TERCIE AHA 

                               8.místo  Regnard Viktor  ,  ESO

 

Děti  :                    1.místo  Bártová Nikola  ,   GARANT 1

                               3.místo  Linhartová Sára  ,    NOWITKA 

 

Pony ( jezdci10-13 let ):   1.místo   Štěpánková Ema    ,   KATEŘINA 1

                                                2.místo    Balcarová Anna ,       PEPI 2

                                                4. místo    Přikrylová Kristýna ,  ALPINHORSE MIDNIGHT PRINCESS

                                                5.místo   Hlavatá Nikola     ,   STÁZKA 1 

                                                6.místo   Bártová Nikola  ,          KUBA 3

                                             12.místo  Novotná Andrea,       PRETORIA DUFFY

 

Pony ( jezdci 13-16let) :   1.místo  Havelková Nela  ,     PÍRKO

 

 zde jsou  uvedeni jezdci , kteří soutěže dokončili , ostatní výsledky najdete na webu závodů .

 

 Závěrem mi dovolte , abych všem vyslovil nesmírný obdiv a poděkování za jejich výkony a přístup k celému průběhu mistrovství , zažili jsme dramatické chvíle , chvíle radosti a sportovních tragédií a to vše k našemu sportu patří.

 

vedoucí výpravy  Roman Falta 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski