Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

OV zveřejňuje dopis paní Alice Richterové a Jarmily Šrámkové a odpověď OV na tento dopis.

2019-08-08 //

Dopis paní Alice Richterové a Jarmily Šrámkové

 

Odpověd OV VčO ČJF

Oblastní výbor se na svém zasedání

dne 15.7.2019 zabýval žádostí členů Východočeské oblasti o nastavení systému nominací oblastních družstev na MČR

Dle STP družstva nominuje příslušná oblast. Za sestavení jednotlivých družstev je zodpovědný vedoucí výpravy na dané MČR, který je schválený OV VčO. Ukončení prezentace do prvního kola družstev je nejdříve 1 hodinu po ukončení všech prvních kol jednotlivců.

Pro nastavení sytému nominací např. 14 dní před konkrétním MČR, je nutné, aby daný vedoucí ekipy  věděl finální požadavky na účast od jednotlivých účastníků s dostatečným předstihem.( Bohužel je praxe taková, že se účastníci hlásí těsně před uzávěrkou přihlášek. )

OV uvítá, aby případné návrhy na systém nominací byly prodiskutovány na otevřeném zasedání OV v průběhu měsíce září.

 

Za OV Včo zpracoval Michal Mundil

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski