Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

OV vyzývá sportovkyně a sportovce, kteří se kvalifikovali na některý z výkonnostních odznaků

2019-09-18 // aby svoji žádost o jeho vydání zaslali (spolu s doložením kvalifikace) na adresu oblast.vychodoceska@cjf.cz . OV žádá aby tak učinili do konce listopadu 2019.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski