Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

ČUS nabízí podporu při zpracování žádostí o dotace Můj klub 2020

2019-10-16 // Více informací naleznete níže ...

Dobrý den

 

http://www.cjf.cz/aktuality/podpora-zpracovani-zadosti-muj-klub-2020/

 

ČUS nabízí podporu při zpracování žádostí o dotace Můj klub 2020.

Na základě letošních zkušenosti s administrací dotačního programu Můj klub na MŠMT, kdy hlavním důvodem zpoždění zpracování a rozhodnutí o přidělení dotace byla vysoká chybovost v žádostech, připomínáme trvale platnou nabídku odborného poradenství členským klubům s podáváním i s vyúčtováním dotace v servisních centrech sportu ČUS v jednotlivých okresech. Bezchybné žádosti umožňují rychlejší administraci a přidělení dotace.
 
Spolu s vypsáním dotací se do sportovních klubů každoročně rozšiřují různé komerční, tzn. placené asistence klubům s administrací žádostí. SCS ČUS poskytují tento druh služby členským klubům bezplatně.
 
Nabídka bezplatné asistence členským klubům při zpracování dotačních žádostí 
SCS ČUS v rámci své servisní činnosti pro kluby poradí se zpracováním žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB na rok 2020. Výzvy byly ministerstvem vypsány (http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020) a je možno již žádosti podávat. Uzávěrka podávání žádostí je 18. 11. 2019. Pro získání informace o konkrétní nabídce služeb kontaktujte Vám příslušné okresní sdružení ČUS, odkaz na kontakty je k dispozici zde :
https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html
 
V případě vašeho uvážení informujte o této možnosti vaše členské kluby.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski