Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o odchodu pana Jaroslava Kosaře

2020-01-13 // stavitele tratí, rozhodčího, zpracovatele výsledků, technického delegáta, sekretáře oblasti a především člověka, manžela a táty. Jardo budeš nám všem chybět. Čest Tvé památce.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski