Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

XIII . galavečer Východočeské oblasti ČJF

2020-03-04 // několik řádků z pera předsedkyně oblasti Ing. Markéty Kvapilové naleznete níže stejně tak jako seznam sponzorů a odkaz na fotogalerii.

XIII . galavečer Východočeské oblasti ČJF

Slavnostní společenský večer spojený s vyhodnocením nejúspěšnějších jezdců Východočeské oblasti v uplynulé  jezdecké sezóně se konal tradičně v Nechanicích v sobotu 29. února 2020.

V rámci galavečera bývají také odměňováni nejen nejúspěšnější jezdci a vozatajové uplynulé sezóny, ale i významní jubilanti za svoji dlouholetou práci pro jezdecký sport. Ne jinak tomu bylo i letos.  K této příležitosti se pozvaní hosté sešli již odpoledne se členy OV a jejich ocenění proběhlo v komornějším prostředí malého salónku.  Sešlo se cca 25 lidí, kteří si mají co říci, byl čas zavzpomínat nad promítanými fotografiemi a v klidu si popovídat. K tomu bylo připraveno skvělé pohoštění, rozlévalo se dobré moravské víno. V rámci setkání opět zazněly lidové písně od  hudebního tělesa „Petřík band“  (ing. František Petřík, Tomáš Kocián, Petr Škráček).

Vlastní galavečer začínal od 19 hodin ve velkém sále kulturního domu. Během večera se představili postupně nejúspěšnější jezdci v disciplínách endurance,  drezuře, skocích, všestrannosti, spřežení. První část galavečera ukončilo vyhodnocení úspěšných pony jezdců ve skocích a drezuře. Představením východočeské standarty a společně zazpívanou hymnou VčO ( autor Tomáš Kocián) přivítali děti na pódium Mílu Příhodu. Celý sál Mílovi velkým potleskem pogratuloval ke splnění kvalifikačních podmínek pro účast na OH v Tokiu v disciplíně všestrannost. Členové OV předali Mílovi  finanční dar od členů naší oblasti a Jiří Kubias věnoval dar od firmy Jump off – krásnou parkurovou překážku v národních barvách, která byla výraznou dekorací pódia hlavního sálu v průběhu večera.

Ve druhé polovině večera byli oceněni úspěšní účastníci ME v drezuře, všestrannosti, účastník MS ve dvojspřeží pony. Dále byli připomenuty další významné úspěchy východočeských jezdců – vítěz finále Skokového poháru a vítězové finále Zlaté podkovy ve spřežení a všestrannosti. Člen VV ČJF Jiří Skřivan předal jezdcům výkonnostní odznaky. Před ukončením vyhodnocení  nástupem oceněných jubilantů převzali odměny nejlepší jezdci východočeské pony ligy. Velké poděkování za neúnavné pořizování záznamů z téměř všech akcí v oblasti si zasloužil fotograf Marcel Runštuk.

Na podiu i pod podiem vše běželo podle plánu.  Celým večerem  vtipně provázel Aleš Suchánek, většina oceněných plynně a vtipně diskutovala.  Program v průběhu večera obohatila svým vystoupením taneční skupina Královské baletky.  Pro účastníky večera byla připravena bohatá tombola, mezi cenami  byla např. parkurová překážka nebo výlet letadlem.  Po ukončení oficiální části se v plném počtu tančilo až do rána.

Ráda bych tímto opětovně poděkovala nejen všem sponzorům a  všem těm,  kteří s přípravou a vlastním průběhem večera pomáhali, ale také všem, kteří přišli a dobře se bavili. Východočeští jezdci opět ukázali, že nejen dobře jezdí, ale umí i společensky žít.

Ing. Markéta Kvapilová

předsedkyně OV VčO ČJF

 

Fotografie z průběhu večera najdete pod odkazem : 

http://fotozkoutku.cz/galleries/nechanice_sezona2019/

https://www.facebook.com/fotozkoutku/

 

Děkujeme všem sponzorům :

 

SPONZOŘI
 
BE-NET
Veterinární klinika Heřmanův městec
Dostihové závodiště Pardubice
NH Kladruby nad Labem
Ing. Markéta Kvapilová
Václav Žižka
Jiří Skřivan
Michal Mundil
Roman Falta

Jaroslav Hupka

Vladimír Zvěřina

Jezdecké potřeby EQUOS-DP
Foto z Koutku
Mauricio
Zooprodukt
Jezdecké potřeby Pavel Vachutka
Berner
Schipro Choceň
SportFotbal
Sehnoutek a synové s.r.o.
Apolenka z.s.
Časopis I KŮŇ
Martin Soukup-Zelenina s.r.o.
Vilémova káva
Pohostinství ÚTULEK Hradec Králové
Hřebčín Měník z.s
Addicco
Tolup Kutná hora
Jana Malaníková
Gabriela Slavíková
Tomáš Kocián
Petr Myška
Hana Vojáčková
Andrea Dohnalová
Kooperativa
Palačinkárna
Hana Trojanová
Lenka Ardelová

Hair Servis

JPodkovářství Kubias

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski