Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Nabídku a výzvu ČJF pro jezdecké areály umožňující trenink sportovních koní

2020-04-21 // naleznete níže

OV vyzývá zájemce provozující areály kde je možné i za současných podmínek vést trenik sportovních koní aby vyplnili níže přiložený dotazník a zaslali jej sekretářce oblasti na e-mail oblast.vychodoceska@cjf.cz .

Seznam areálů bude následně zveřejněn na stránkách oblasti a dle příslibu pana Blažka i na stránkách ČJF. Informace tedy bude mít celorepublikový dopad

OV upozorňuje že je nutné dodržovat aktuální podmínky vyhlášené Ministeestvem zdravotnictví ČR.

  Dotazník

Aktuální odkaz - k 20.4.2020 https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski