Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zprávu vedoucího ekipy z Mistrovství ČR – pony Zduchovice 2020

2020-08-28 // naleznete níže ...

Zpráva vedoucího ekipy z Mistrovství ČR – pony Zduchovice 2020

 

Ve dnech 19. – 23.8. 2020 probíhalo v jezdeckém areálu La-Boheme Zduchovice Mistrovství České republiky v disciplíně pony 2020

 

 Východočeskou oblast reprezentovalo 14 jezdkyň s 16 pony. Od prvního dne panovala ve našem týmu výborná nálada, která všem vydržela až do nedělního odjezdu. Mezi všemi členy panoval týmový duch, a vzájemná podpora.

Ve středu 19.8. probíhaly zahajovací tréninky  a 1. kolo MČR v jízdě na pony do 135 cm ( drezurní zkouška) .  

V soutěži MČR v jízdě na pony do 135 cm nás reprezentovala Nela Kodytková s Cipískem 5. V drezurní zkoušce dosáhli na 64,231 % a patřila jim průběžná 6. příčka.

Ve večerních hodinách proběhla schůzka vedoucích ekip, kde se losovala startovní pořadí v drezurních úlohách a byla nahlášena složení drezurních družstev.

Složení Východočeského drezurního družstva bylo následující: Lucie Kodytková( Taylor 2), Natália Vítková ( Nikita 8) a Kateřina Černá ( Ruby)

 

Ve čtvrtek 20.8. zahajovala soutěž MČR v jízdě na pony do 135 cm ( 1. Skoková zkouška) ZPA na styl jezdce. Hodnocení všech stylových soutěží, stejně tak ií stavby parkurů se ujal něnecký stylový rozhodčí a stavitel pan Johan Sailer. Nela Kodytková s Cipískem absolvovali svůj parkur s nejvyšším hodnocením za styl v celé soutěži ( 8,5), ale bohužel jednou chybovali na posledním skoku parkuru. Výsledná známka 8 bodů znamenala v součtu obou kol průběžné 6. místo.

Další soutěží, ve které jsme měli reprezentanty bylo 1.kolo kategorie dětí 11 – 13 let na pony do 135 cm. Zde nás reprezentovaly : Nikola Hlavatá – My Grave II               0 tr.

                                         Lucie Kodytková – Taylor 2                 0 tr.

                                        Viktorie Mačátová – Vendelín 3            0 tr.

                                        Natália Vítková . Midnight Star Prynn   0 tr.

                                        Andrea Novotná – Flora 15                   4 tr.

Následovalo 1. kolo Kategorie děti 11 – 13 let na pony 136 – 148 cm. Zde nás reprezentovaly:

Anežka Novotná – Jade van de Groenheuvel          0 tr.

Nikola Bártová – Ivar Rianthe´s Sielintje                  4 tr.

Nicole Jessica Stříšková – Vitea                              0 tr.

Eliška Perlíková – Coolagh April                              8 tr.

 

Dále se pokračovalo 1. kolem Kategorie Děti 14 – 16 let na pony do 148 cm.

Zde nás reprezentovala Eliška Petrusová s Kačenkou 1 a dokončily s 0 tr. body.

Ve 14:45 bylo naplánováno losování skokových družstev. Letos Východočeskou oblast reprezentovalo jedno družstvo v kategorii pony do 135 cm a mělo startovní pořadí 1. Celkem v této kategorii odstartovaly 3  družstva. Malý počet družstev v této kategorii je pravděpodobně způsoben vyšší obtížností parkurů a přechodem dětí na větší pony.

 

Odpolední program patřil drezurní části.

V kategorii 1. Kolo MČR v drezuře děti 11 – 13 let na pony do 135 cm nás reprezentovali dvě dvojice.

Natália Vítková – Nikita 8          65 %

Lucie Kodytková – Taylor 2       61, 410 %

 

Od 19:45 byl naplánován slavnostní nástup všech ekip. Naše početná ekipa se sešla již v 19:00 v “ Hlavním stanu”. Zde proběhla příprava na nástup, ale hlavně došlo k již tradičnímu přípitku na úspěšné mistrovství.

Bohužel byl letošní Slavnostní nástup ochuzen o tradiční show program.

 

V pátek 21.8. se začínalo už v 8:00 drezurními soutěžemi.

Jedinou drezurní soutěží pátečního dne, kde jsme měli reprezentanty, byla kategorie 11-13 let na pony 136 – 148 cm. Zde nás reprezentovaly Kateřina Černá s Ruby. Výsledek 62,115 % stačil na průběžné 7. místo.

 

Od 12:00 startovaly skokové soutěže.

První byla kategorie MČR v jízdě na pony jezdci 8-10 let na pony do 135 cm ( 2. Skoková zkouška).

Soutěž byla opět hodnocena na styl. Nela Kodytková s Cipískem opět zabojovali a dosáhli opět nejlepšího stylového hodnocení ve 2. kole. Jejich zámka byla 8,5 bodů, což znamenalo výrazný posun ve výsledkové listině ma krásné 3. místo konečného pořadí a zisk BRONZOVÉ MEDAILE

Další soutěží bylo 1. kolo Soutěže družstev na pony do 135 cm.

Družstvo Východní Čechy startovalo ve složení:

Nikola Hlavatá – Jiskra II                     5 tr.

Daniela Nosálová – Ginger Babe        0 tr.

Eliška Houdová – Shadow 7                0 tr.

Natalie Vítková – Nikita 8                     0 tr.

 

Výsledek 0 tr. bodů stačil na průběžné 1. místo. Do 2. kola postupovala všechna 3 družstva s čistým kontem a vše bylo otevřené

 

 

Další soutěží pro naše reprezentanty bylo 2. kolo kategorie 11 – 13 let na pony do 135 cm.

Nikola Hlavatá ( My Grave II), Viktorie Mačátová ( Vendelín 3) a Natália Vítková ( Midnight Star Prynn) si na svá konta připsaly 4 tr. body. Andrea Novotná ( Flora 15) přidaly 8 tr. Lucie Kodytková ( Taylor 2) bohužel pro pád soutěž nedokončily.

 

Druhým kolem pokračovala také kategorie 11-13 let na pony 136 – 148 cm. Nicole Jessica Stříšková ( Vitea a Anežka Novotná ( Jade van de Groenheuvel) pokračovaly do třetího kola s čitým kontem, Nikola Bártová ( Ivar Rianthe´s Sielintje) a Eliška Perlíková (Coolagh April) si připsali 4 tr. body.

 

Sobota 22.8. začala soutěží nejstarší kategorie 2. kolo Děti 14 – 16 let na pony do 148 cm. Eliška Petrusová s Kačenkou 1 dokončily opět s nulou a měly výbornou pozici pro třetí kolo.  

 

Další soutěží dne, na kterou jsme se právem těšili,bylo 2. kolo kategorie Družstev na pony do 135 cm.

Druhé kolo bylo opoznání dramatičtější než kolo první. Dramatický průběh soutěže nakonec vyústil v krásný výsledek pro naše družstvo. Celkově 4 trestné body z obou kol znamenal  Zisk ZLATÉ MEDAILE

Družstvo Východní Čechy                           1. kolo          2. kolo             

Nikola Hlavatá – Jiskra II                                 5 tr.               0 tr.

Daniela Nosálová – Ginger Babe                    0 tr.               7 tr.                       

Eliška Houdová – Shadow 7                            0 tr.               4 tr.                        

Natálie Vítková – Nikita 8                                 0 tr                0 tr.                        

HOLKY DĚKUJEME !!!!!

 

Odpolední program patřil drezuře.

První drezurní soutěží bylo 2. kolo kategorie 11-13 let na pony do 135 cm. Lucie Kodytková s Taylor 2 dokončily 2. kolo s výsledkem 61,552%. Celkový výsledek 61,147% znamenal konečné 9. místo. Natália Vítková s Nikitou 8 dokončily 2. kolo s výsledkem 65,00 % a celkový výsledek 65,00% znamenal výborné 4. místo.  

Ve 2. kole kategorie 11-13 let na pony 136 – 148 cm. Východočeskou oblast zastupovala Kateřina Černá s Ruby. Ve druhém kole dosáhli na výsledek 65,00%. Celkový výsledek 63,558 % zanamenal celkové 6. místo.

 

V soutěži družstev obsadilo naše drezurní družstvo 5. místo.

 

Ve večerních hodinách proběhla v Hlavním táboře schůzka naší ekipy a oslava úspěšných startů.

 

 

 

 

Neděle 23.8.

Nedělní program patřil již pouze 3 kolům skokových soutěží.

Skokový program začal soutěží Poslední šance.

 Následovalo 3. kolo kategorie 11-13 let na pony do 135 cm. Viktorie Mačátová s Vendelínem 3 a Nikola Hlavatá s My Grave II dokončili třetí kolo s 0 tr. body a v celkovém součtu to pro obě naše jezdkyně znamenalo krásné dělené 6. místo. Natália Vítková s Midnight Star Prynn si na sve konto připsali 6 tr. bodů a zanamenalo to celkově 15. místo. Andrea Novotná s Florou 15 přidaly na své kontzo 8 tr. bodů a patřilo ji celkově 18. místo.

Program pokračoval 3. kolem kategorie 11-13 let na 136 – 148 cm. Z našich jezdkyň zahajovala Eliška Perlíková s Coolagh April a na své konto si připsali 8 tr. bodů, což znamenalo celkově 16. místo. Nikola Bártová s Ivar Rianthe´s Sielintje dokončili 3. kolo s 9 tr. body a celkově to znamenalo 14. místo. Dvě jezdkyně postupovaly do 3. kola s čistým kontem. Nicole Jessica Stříšková s Viteou bohužel postihl pád a znamenalo to celkově propad na 18. místo. Následoval start Anežky Novotné s Jade van de Groenheuvel. Výborně absolvované 3. kolo s čistým výsledkem dával jistotu postupu do rozeskakování o medaile.

Celkem se rozeskakovaly 4 dvojice. Výkon Anežky Novotné s Jade van de Groenheuvel znamenal výborné 3. místo celkového pořadí a zisk BRONZOVÉ MEDAILE.     

 

Následující soutěží bylo 3. kolo kategorie 14-16 let na pony do 148 cm. Eliška Petrusová s Kačenkou 1 nastupovaly do 3. kola s čistým kontem. Bohužel došlo na prvním skoku v trojskoku k chybě a zisk 4 tr. bodů zanamenal celkově úmístění na výborném 5. místě  

 

Na tomto místě bych se chtěl zmínit o celkovém dojmu z celého MČR pony Zduchovice 2020. Letošní mistrovství mi přišlo ze strany pořadatele značně ochuzené o doprovodný program oproti předešlým ročníkům. Jednalo se o jubilejní XX. MČR pony a dle nejen mého názorů by si zasloužilo více parády.

Během mistrovství bohužel došlo k několika nepříjemným zdravotním komplikacím u poníků. Někteří pony skončili až na Vet. Klinice. Dle rozborů krmiva byly tyto komplikace způsobeny senem. Konkrétní příčinou byla  rostlina Šedivka šedá. Pořadatelé se sice snažili zjednat nápravu, ale neobešlo se bez vyhrocených situací.

Jeden takový incident bohužel postihl i naši ekipu. Majitelům postiženého pony bylo majitelem jezdeckého areálu nevybíravým způsobem řečeno, že vytvaří zbytečnou paniku. Naštěstí byl průběh zdravotní komplikace zmíněného pony lehký a mohl tak pokračovat dále v soutěži.

Takové jednání je ze strany pořadatele nepřípustné !!!

 

 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem dětem, rodičům, prarodičům, trenérům, ošetřovatelům, zkrátka všem, kteří se MČR pony 2020 za Východočeskou oblast zúčastnili. MOC DĚKUJU ZA SKVĚLÝ TÝDEN. Výkony dětí byly opravdu výborné.

 

 

Vedoucí ekipy.     Michal Mundil

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski