Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zprávu vedoucího ekipy z Národního poháru

2020-09-03 // naleznete níže ...

Poslední prázdninový víkend se na Chuchelském závodišti konalo finále národního poháru ČJF dětí a juniorů. Východočeská oblast vyslala jednu z nejpočetnějších ekip a to 14 dětí a juniorů. 

V pátek se pro zájemce konal zahajovací trénink, kterého většina využila, aby svým koním ukázala prostředí následujících závodů. V podvečer se uskutečnil slavností nástup všech ekip.

V sobotu proběhlo první kolo skokových soutěží. V nejpočetněji obsazené soutěži, dětí na pony ve věku 8-11 let stupně Z, nás zastupovala Dominika Zelená - Pik, Nela Kodytková - Cipísek, Eliška Machačová - Maran Berwyn. Děti byly hodnoceni stylovými známkami, kdy nejvyšší stylovou známku prvního kola z východočeské ekipy získala Nela Kodytková. 

Dále následovala soutěž pony stupně ZL, kde nás reprezentovaly: Ema Štěpánková - Puntík, Eliška Houdová - Kateřina, Anežka Novotná - Knockbridge Joey, Nicole Jessica Stříšková - Kylebrack Milly, Viktorie Mačátová - Casper.  Po stylovém hodnocení si nejlépe vedla Ema Štěpánková - Puntík.  

V soutěži na velkých koních v kategorie děti 11 - 14 let, stupně Z se účastnily: Nikola Hlavatá - Kai, Dagmar Machačová - Kleo, Alžběta Němcová - Samanta L,  kdy nejlepší stylový výkon předvedla Alžběta Němcová s koněm Samanta L. 

Závěrečnou stylovou soutěží byla soutěž juniorů na stupni ZL ve složení východočechů: Silva Čermáková - Mirabell Kid, Šimon Hovorka - Wally, Lenka Svobodová - Landrover, nejlepší stylovou známkou byla ohodnocena Lenka Svobodová - Mirabell Kid. 

Do nedělní soutěže nastoupily všichni účastníci, krom Dagmar Machačové, která odstoupila pro zdravotní indispozici koně. 

V druhém kole soutěže pony Z se podařilo Nele Kodytkové zajet čistý parkur včetně rozeskakování a po součtu výsledků z obou kol si tímto krásným výsledkem vybojovala úžasné první místo. Pěkné čisté parkury včetně rozeskakování předvedly také Eliška Machačová a Dominika Zelená. 

V soutěži pony ZL si nejlépe vedla Nicole Jesica Stříšková - čisté základní kolo, jedna chyba v rozeskakování.  Následně umístěné byly Ema Štěpánková a Anežka Novotná s jednou chybou v základním parkuru. V celkovém součtu bodů obou dnů si Ema Štěpánková dokázala zajistit krásné třetí místo, na pěkném čtvrtém místě dojela Nicole Jessika Stříšková. 

Soutěž dětí na velkých koních stupně Z nejlépe zajela Nikola Hlavatá, čisté základní kolo a druhý nejlepší čas rozeskakování stačil na druhé místo nedělního kola, součtem umístění po obou dnech získala krásné třetí místo.

V nedělním parkuru juniorů stupně ZL si nejlepší výsledek zajistila Čermáková Sylva se čtyřmi trestnými body v základním kole. 

V rámci národního poháru bylo vyhodnoceno první místo družstev, složené ze všech jezdců z oblasti s minimálním počtem dvanácti účastníků. Naše družstvo skončilo na pěkném druhém místě, putovní pohár nám utekl jen o pár setin bodů.

Děkujeme všem dětem a juniorům za zdařilou reprezentaci naší východočeské oblasti a přejeme jim, aby si i nadále závody užívaly a závodily především pro radost.

Pořadatelům, děkujeme za krásné závody, dětem byl nabídnut další nezapomenutelný zážitek si zazávodit na takovémto kolbišti, parkury byly velmi dobře postaveny,  organizace fungovala. Bohužel se nepodařilo doladit smysl finále, jelikož umístěné děti vyhodnocené v rámci dvoukolového finále českého národního poháru nedostaly žádné ohodnocení ve smyslu věcných cen jak bylo zmíněno v rozpise. Tento nedostatek přinesl lehké zklamání, že za svou snahu neobdržely uvedenou věcnou cenu, nicméně na svůj výkon jsou i přesto hrdé, šerpa i pohár jim bude určitě zdobit pokojíček a připomínat tím tyto závody. 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski