Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí

2020-09-20 // naleznete níže ...

 

Dobrý den,

 

dnes vydala hlavní hygienička ČR metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které připravila Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou určena k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží i v této těžké epidemiologické situaci. Pravidla zohledňují prioritu NSA, kterou je vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků, zároveň však zohledňují i zájem NSA, aby byly zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích, a to zejména mistrovské soutěže v kolektivních i individuálních sportech.

 

Metodický pokyn a s ním spojené dokumenty najdete na tomto odkazu:https://koronavirus.mzcr.cz/metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-cr-k-jednotnemu-postupu-krajskych-hygienickych-stanic-pri-konani-sportovnich-akci?fbclid=IwAR20Ge6IumTaWhEHtt7LtVatjYI46Lig_HPNgd0v4rExpNiYH_AzM5maPUU

 

Podstatnou informací v pravidlech i v doporučení hlavní hygieničky je, že při dodržení pravidel manuálu, jež je součástí pravidel, bude sportovec, u něhož bude prokázán covid-19 izolován spolu se svými blízkými, nikoli automaticky s ostatními sportovci v dané skupině, ani s celým realizačním týmem.

 

S pozdravem

 

Jiří Strejček

Generální sekretář

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski