Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pozastaveny veškeré sportovní akce a ZZVJ (zatím na 14 dnů)

2020-10-12 // podrobnosti níže ...

VV ČJF dne 11.10.2020 v návaznosti na vládou vyhlášená opatření proti šíření COVID-19 přijal usnesení, kterým s platností od 12.10.2020 pozastavuje na dobu 14 dnů veškeré sportovní akce a ZZVJ

S odstupem několika dnů a po konzultacích s Národní sportovní agenturou ČR VV ČJF přijal následující usnesení:
"VV ČJF v návaznosti na vládní usnesení ze dne 8. října 2020 č. 996 s platností od 12.10.2020 00:00 hod. pozastavuje na dobu 14 dnů, tedy do 25. října 2020 do 23:59 hod. konání veškerých sportovních akcí a ZZVJ, včetně přípravných kurzů na ZZVJ.
 
 
Výňatek z vládního usnesení, který fakticky znemožňuje pořádání sportovních akcí a ZZVJ:
 
Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
  • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti - zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť
  • zde POZOR - jezdecké školy a kroužky: provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin - 
Celé vládní usnesení naleznete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696
 
Faktický dopad:
  • Organizované tréninky (soustředění) ve vnitřních prostorech (halách) nejsou povolené,
  • Organizované tréninky ve vnějších prostorech (vnějších jízdárnách) povolené jsou za splnění výše uvedených omezení a dalších platných opatření (20 osob, roušky, desinfekce, rozestupy a další...).
  • Individuální tréninky ve vnitřních a vnějších prostorech povolené jsou za splnění výše uvedených omezení a dalších platných opatření (10 osob hala / 20 osob venkovní jízdárna, roušky, desinfekce, rozestupy a další...).
  • Po dobu platnosti těchto opatření nesmí být využívány vnitřní prostory sportovišť (klubovny, sprchy, šatny apod.) 
  • Do počtu osob jsou v tuto chvíli započítáváni jak samotní sportovci, tak trenéři, doprovod i personál jezdeckých areálů nutný k zabezpečení takové akce.
  • Odpovědnost za dodržování všech platných vládních opatření je v plném rozsahu na pořadateli dané akce a na majiteli pořadatelského areálu.

 

Stejně jako na jaře i nyní platí, že jsou povolené činnosti, kterými se zajišťují životní potřeby, zdraví a wellfare koní, mezi které patří i jejich pravidelné pohybování. Za účelem těchto činností je nutné umožnit přistup do stájí (vnitřní prostory) ale je nutné zajistit, aby se uvnitř stáje nepotkalo více než 10 osob.

 
 
Stejně jako na jaře situaci monitorujeme a v případě změny uveřejníme aktualizaci.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski