Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

2020-10-25 // doporučený postup ČUS naleznete níže ...

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. 
Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné legislativy. Jelikož na téma konání valných hromad přichází v současné době značný počet dotazů, připravila Česká unie sportu doporučení pro své členské subjekty, jak v dané situaci optimálně postupovat. 
Doporučení je dostupné také na webových stránkách ČUS - https://www.cuscz.cz/novinky/pravni-poradna-nemoznost-konani-valne-hromady.html

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski