Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Upozornění - Pozastavení činnosti / zrušení subjektu

2021-01-09 // Pokud je naším klubem (subjektem) živnostník, nebo SRO nebo jiná právní forma, která má z jakéhokoli důvodu pozastavenou činnost nebo je právně zrušená, není možné jí prodloužit členství v ČJF. I u aktivních subjektů, pokud dojde v průběhu roku ke zrušení či pozastavení činnosti (z jakéhokoli důvodu, zaniká tím i členství v ČJF jak subjektu, tak všem členům, kteří jsou pod subjektem registrováni

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski