Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Důležitá nformace pro kluby Východočeské oblasti ČJF (aktualizováno 22.1.2021)

2021-01-21 // čtěte níže ...

Vážení zástupci klubů Východočeské oblasti ČJF,
 dovolte mi zaslat Vám několik informací.
 
1) Subjekty sídlem v pardubickém kraji bych chtěla informovat o  vyhlášení  dotačních výzev. Informaci přikládám na konec tohoto e-mailu. (informaci  naleznete také na webu oblasti: http://www.vco-cjf.cz/novinky/12266/)
 
 
2) Pro všechny spolky byla do konce roku povinnost zápisu do do evidence údajů o skutečných majitelích. Prosím  ty, kteří tak neučinili, aby se zápisem neváhali. Evidence údajů o skutečných majitelích je neveřejný rejstřé, a proto se povinnost zápisu týká i spolků (TJ/SK). Přesto, že jsou sportovní spolky založeny na principu demokratického rozhodování a členové nemají žádnou majetkovou účast na spolku, má sportovní spolek povinnost evidovat své skutečné majitele. Totéž platí i pro pobočný spolek (návrh na zápis ovšem podává spolek hlavní). 

Z uvedeného vyplývá, že nejčastěji se bude u sportovního spolku jednat o situaci, kdy do evidence skutečných majitelů bude spolek zapisovat svůj statutární orgán. Pokud má spolek podle svých stanov individuální statutární orgán (např. předsedu) zapíše se do evidence jen předseda. Jestliže má spolek statutární orgán kolektivní (např. výbor) zapíšou se do evidence všichni členové takového orgánu.

 

Formulář pro zápis  naleznete ZDEhttps://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular . 

více info přikládám níže.


3) I tento rok je potřeba do konce února uhradit alespoň poplatky  za kluby a členské poplatky osob. Licence osob  i koní je  možno platit v průběhu roku. Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém roce.

Pro úhradu je nutné vygenerovat platební údaj v JISu. Zaslání platby bez předem vytvořené žádosti v JISu není možné.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit. Ráda pomohu. (Ideální je zavolat v momentě, kdy u JISu sedíte, abych Vás mohla navést.)

 Prosím, nenechávejte vytvoření žádosti a platbu na poslední chvíli. Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto e-mailu a přeji hezký  zbytek večera.

 

 

S pozdravem,

 

Mgr. Pavlína Dušková

  • sekretářka Východočeské oblasti ČJF
  • zápis zahraničních výsledků - drezura
  • registrace koní / hostovací licence koní
  • koordinátor činností komisí disciplín

tel.: 724 513 254

 

e-mail: 

oblast.vychodoceska@cjf.cz, 

pavlina.duskova@cjf.cz

Zápis do evidence údajů o skutečných majitelích do neveřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti 

 

Vyplnění formuláře 

 

 je jednoduché, ale nejasnost může vyvstat u údajů specifikujících, na čem je pozice skutečného majitele založena. 

 

Část 1. – Společná část 

 

  • Právní forma* zvolte "Spolek" 
  • Navrhovatel* zvolte "Stejný jako subjekt" 
  • E-mailová adresa: vložte e-mailovou adresu  

     

DOPORUČENÍ!! 

vyplnit e-mailovou adresu, neboť evidence skutečných majitelů není veřejná a nelze tedy do ní nahlížet jako např. do spolkového rejstříku a spolek si tedy nemůže tímto způsobem ověřit, zda k zápisu skutečně došlo. 

Fyzické osoby, které podávají návrh 

 

  • Pro úplnost formuláře musí být zadána minimálně jedna fyzická osoba, která podepisuje návrh. Pokud návrh podává navrhovatel, zvolte "Tento návrh podává za navrhovatele" a uveďte osobu, která bude formulář podepisovat (typicky člen statutárního orgánu).  

 

Část 2. – Údaje o skutečném majiteli, které jsou předmětem zápisu 

 

! kliknout na                              + přidat skutečného majitele 

 

V části Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena: 

Zatím sice nejsou větší praktické zkušenosti, ale lze doporučit následující postup: 

1. zvolit nabízenou možnost "Postavení skutečného majitele je založeno jinak"  

2. dále zvolit možnost "Slovní vyjádření postavení" 

3. vypsat text: "Postavení skutečného majitele je založeno právní fikcí tak, že jím je člen / členové statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak." 

Vzhledem k tomu, že údaje o statutárním orgánu jsou zjistitelné z veřejného spolkového rejstříku, lze předpokládat, že k tomuto typu zápisu (skutečný majitel = člen statutárního orgánu) není třeba dokládat žádné přílohy. 

U spolků není návrh na zápis údajů do evidence skutečných majitelů zpoplatněn.  

S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou v současné době spojeny žádné přímé sankce. Ale určité negativní důsledky nesplnění této povinnosti mít může (např. při žádostech o státní dotace).  

zdroj.: ČUSHK

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski