Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Časový rozvrh – drezurní soustředění Mnětice 28.5.2021

2021-05-27 // a další instrukce naleznete níže ...

Časový rozvrh – drezurní soustředění Mnětice 28.5.2021

Vstup do areálu – je možný od 13. 00 hodin

Po vstupu – kontrola zdravotních průkazů koní

odevzdání vyplněného Čestného prohlášení

Průběh soustředění :

- Samostatné opracování na opracovišti

- Příchod na obdélník, opracování na obdélníku s komentářem rozhodčího

- Předvedení vybrané úlohy jezdcem

- Komentář k úloze, předání protokolu s poznámkami

Každý si přiveze vytištěnou úlohu, kterou bude předvádět. Předá vedoucímu soustředění pro provedení záznamu předvedení.

Opracování před nástupem do obdélníku si organizuje jezdec sám.

Prosíme o dodržení časového plánu.

Platba na místě : jezdci VčO do 25 let – 150 Kč, nad 25 let - 400 Kč

Uvedený čas je čas nástupu do obdélníku k opracování před rozhodčím:

Houdová 14.00

Drbalová 14.20

Houdová 14.40

Myšková 15.00

Balcarová 15.20

Kodytková L 16.00

Kodytková N 16.20

Pozděnová 16.40

Ježková 17.00

Chvojka 17.20

Novotná 17:50

Těšíme se na Vás

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski