Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Funkcionáři všestrannosti ve Vrchovanech

2021-06-27 // informaci o školení s Larsem Christenssonem naleznete níže ...

Funkcionáři všestrannosti ve Vrchovanech

Téměř 30 ti členná skupina složená z funkcionářů všestrannosti se sešla v úterý 22.6.2021 na školení se známým mezinárodním stavitelem tratí všestrannosti Larsem Christenssonem ve Vrchovanech. Švéd  Lars Christensson je v Čechách známá osobnost již z minulé doby, několik let se aktivně zapojoval do tréninku frekventantů SCM všestrannost a doprovázel naše mladé jezdecké naděje na mezinárodní závody ve všestrannosti.  Na základě spolupráce byl  letos pověřen přípravou crossových tratí na MČR, které se bude konat právě ve Vrchovanech.

Zajímavé školení bylo připraveno jak pro stavitele a technické delegáty, tak bylo určené i pro rozhodčí této krásné disciplíny. Celý den probíhal ve velmi přátelské atmosféře. I přes nepříliš vlídné počasí, pršelo skoro celý den , Lars neúnavně přednášel, vysvětloval a reagoval na četné dotazy. Díky výbornému materiálnímu vybavení areálu ve Vrchovanech bylo možné si ukázat přímo v terénu různé možnosti jak při vlastní stavbě trati pro cross, tak různé příklady usazení přírodních překážek do terénu při dodržení všech zásad o bezpečné překonání.  Velice poučné byly nejen diskuze o dodržení plynulých linií nájezdu, měření vzdáleností, vnímání jednotlivých průčelí a profilů koňskýma očima, ale i ukázka využití jednotlivých překážek pro stavbu tratí různých stupňů. Lars je ve všestrannosti velice aktivní člověk, seznamoval nás i se švédskými  národními úpravami , tak dnes zúčastnění vědí, jak jednoduše řešit problémy „švédskou metodou“.

Myslím, že každý ze zúčastněných si z tohoto dne odnesl mnoho poznatků pro využití ve své funkci, ať působí na závodech jako rozhodčí , stavitel či technický delegát. Jako červená niť se vinul ve všech diskutovaných kapitolách o průběhu závodů důraz na dodržování „kolektivního ducha“, spousta činností při organizování závodů ve všestrannosti se prolíná a jen zasvěcenou odbornou diskuzí a vzájemným respektem hlavních funkcionářů závodů lze závody bezproblémově řídit.

Touto cestou bych chtěla poděkovat majitelům areálu ve Vrchovanech, hlavně Pavlu Studničkovi, který i v pro něho velmi náročné době (14 dní před zahájením závodů ve všestrannosti, kterých se zúčastní cca 240 koní) si našel časový prostor pro přípravu a celodenní realizaci tohoto školení včetně přípravy zázemí a dobrého občerstvení. Velký dík a uznání patří také Gabriele Slavíkové, která neúnavně téměř celý den překládala Larse z angličtiny.

Pochopitelně uznání patří všem, kteří do Vrchovan přijeli, této vzdělávací akce se aktivně zúčastnili a vydrželi i přes velmi nepříznivé počasí do večera. Je vidět, že funkcionáři všestrannosti se chtějí vzdělávat a chtějí čerpat ze zkušeností zahraničních odborníků.   Takovéto akce mají smysl! Přejme si navzájem, abychom v podobných akcích mohli pokračovat.

Za organizátory školení OV VčO a Komisi všestrannosti :

Ing. Markéta Kvapilová


Diskuze byly dlouhé a zajímavé


Přednášejícího Larse Christenssena výborně tlumočila Gabriela Slavíková


"Šedá je každá teorie" - odpoledne probíhalo vše prakticky


Stavitel a technický delegát MČR ve všestrannosti v akci

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski