Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Zemřel pan Václav Kropáček

2021-07-04 // Kdo navštěvoval kladrubské učiliště, respektive dnešní Střední školu chovu koní a jezdectví, v období od roku 1954 do počátku 21. století, poznal se s panem Václavem Kropáčkem buď v jeho roli mistra odborného výcviku, nebo ředitele školy. Čtěte níže ...

Emeritní ředitel Václav Kropáček

Kdo navštěvoval kladrubské učiliště, respektive dnešní Střední školu chovu koní a jezdectví, v období od roku 1954 do počátku 21. století, poznal se s panem Václavem Kropáčkem buď v jeho roli mistra odborného výcviku, nebo ředitele školy.

 

Václav Kropáček se narodil 21. 12.1931 do zemědělské rodiny v Hostovlicích u Čáslavi. Po absolvování základní školy pokračoval na tříleté Vyšší rolnické škole v Čáslavi v oboru chovatel-pěstitel. Čtvrtý ročník ho zavedl na zemědělskou školu do Poděbrad.  Po maturitě pracoval jeden rok ve Státní traktorové stanici v Čáslavi – Tupadlech jako plánovač. Po dvouleté vojenské službě nastoupil od 1. 11. 1954 na Zemědělské odborné učiliště do Kladrub nad Labem.

 

Toto učiliště bylo založeno v roce 1952 a jeho prvním a dlouholetým ředitelem byl pan František Keprta. Zcela na začátku stačil k absolvování školy pouhý jeden rok, záhy však byla škola dvouletá a až od konce 70. let tříletá. Václav Kropáček nastoupil do učiliště původně jako instruktor odborného výcviku, později se stal vrchním mistrem. Aby mohl tuto funkci zastávat, musel se dále vzdělávat a absolvovat pedagogický seminář (1961- 1963). Tehdy osazenstvo školy tvořili hlavně mladí hoši ze zemědělství, tak byla spolupráce velice dobrá, neboť většina uchazečů pocházela ze selských rodů nebo měla ke koním dlouhodobě kladný vztah a řadu osobních zkušeností, hlavně ze zemědělství.

 

Velice předčasně zemřel v roce 1983 první pan ředitel učiliště František Keprta, a tak byl v roce 1984 do této funkce jmenován Václav Kropáček. Od počátku se pan ředitel snažil prezentovat jezdecké umění učňů jednak přímo při akcích Státního plemenářského podniku v Kladrubech nad Labem, ale i na mnoha dalších akcích v Pardubicích, v Českých Budějovicích, v Přerově, v Humburkách atd.  

 

Aby prezentace byla ještě zajímavější, založil již v roce 1958 při učilišti trubačský kroužek, který byl činný dlouhých téměř 60 let! Jeho členy byli jednak někteří vyučující a často také hudebně talentovaní studenti. Potlesk sklízeli při jezdeckých dnech, Hubertových jízdách, na dostizích či při příležitosti významných návštěv v učilišti nebo ve hřebčíně. Poslední složení trubačského kroužku tvořili vážení pánové: Václav Kropáček, Ing. František Petřík (emeritní ředitel SOUz Kladruby n. L.), Ing. Jiří Vencl (dřívější vedoucí odborného výcviku) a bratři Stanislav a Oldřich Daškovi (velcí příznivci školy).

V roce 1992 dosáhl V. Kropáček důchodového věku, a tak ho ve funkci ředitele SOUz vystřídal pan Ing. František Petřík.

 

Kromě toho, že byl Václav Kropáček aktivní ve škole, byl aktivní i v mnoha organizacích Od roku 1970 do roku 1990 byl tajemníkem Místního národního výboru v Žáravicích a od roku 1991 do roku 2010 byl zastupitelem téhož obecního úřadu. Počínaje rokem 1991 začal psát obecní kroniku a panem kronikářem je dosud. Padesát let (1960 – 2010) byl členem místního mysliveckého sdružení. Kromě toho hrál divadlo, neboť v roce 1954 bylo v Žáravicích vybudováno pěkné přírodní divadlo „Na hradech“ ve stejnojmenné chráněné oblasti u rybníka Švihov.

 

Ti, kteří chodí na dostihy do Koles nebo do Pardubic, na jezdecké či chovatelské akce v Kladrubech n. L. a v jejich širokém okolí, se mohli s téměř pravidelnou přesností vídat s panem Kropáčkem. Mnoho bývalých učňů se k němu hlásilo a hlásí. On si je velice dobře pamatoval a měl vždy radost ze setkání s nimi.

 

Zemřel 1. 7. 2021 v nedožitých 90ti letech všichni kdo jsme ho znali, budeme na něj s úctou vzpomínat.© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski