Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Důležitá informace pro účastníky OCM

2022-02-08 // Na níže uvedeném odkazu si prosím zkontrolujte stav čerpání oblastní podpory ...

 

V rámci OCM Včo pro rok 2022 bylo na základě rozhodnutí OV nastaveno, že každý jezdec, který může čerpat podporu v rámci vypsaných soustředění (jezdec do 18 let s platnou licencí na danou sezonu a člen Včo) má nárok na 10 podpořených tréninkových hodin. Jezdci se dvěma koňmi mají nárok na 20 podpořených tréninkových hodin.
Stav čerpání podpory jednotlivých jezdců eviduje sekretářka na základě podkladů dodaných trenéry OCM.
 
V případě nesrovnalostí nebo nejasností se obraťte na sekretářku oblasti na tel.  724 513 254 nebo na e-mailu: oblast.vychodoceska@cjf.cz

OCM F 2022 - kontrola čerpání - účastníci.xlsx

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski