Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

MČR PONY 2022 17.08. – 21.08.2022 ZDUCHOVICE

2022-07-25 // zájemci o účast i všichni ostatní naleznou více informací níže ...

menovité, řádně vyplněné přihlášky do Mistrovských soutěží s uvedením čísel licencí jezdců, koní a
subjektů a též doložení splnění kvalifikace dle STP 2022 zasílejte oblastnímu sekretáři své mateřské oblasti do 7. 8. 2022 – do 20:00 hodin. (oblast.vychodoceska@cjf.cz).

Přihlášky do zahajovacích skokových tréninků 17.8.2022 zadá do JISu odpovědný zástupce startující
dvojice do termínu uzávěrky, tzn. 9. 8. 2022 do 20:00 h. Na pozdější úpravy nebude brán zřetel!
POZOR: Dle platných STP pro rok 2022 , je u skokových soutěží a kvalifikací u jezdců mimo kategorii Masters a 14-16 let včetně soutěží družstev povinná i stylová kvalifikace, která se uznává pouze z kvalifikačních kol ČP ve stylovém skákání pony žádná jiná není přípustná!
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski