Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Důležité info pro absolventy kurzu nových rozhodčích

2022-10-13 // naleznete níže ...

Teorie - všeobecná pravidla - 17.11.2022. Místo konání Kolesa. Zahájení v 9:00.
Teorie - doplnění  pro ty, kteří nemají odchozený dostatečný počet teorií, aby mohli být připuštěni ke zkoušce. 10.12.2022 v Kolesách od 9:00.  (Samozřejmě se mohou zúčastnit i ti, kteří si před zkouškami chtějí oživit teorii s panem Metelkou.)
Pro ty, kteří nemohli být na první hodině teorie, kde byla přednášena zdravověda je doplnění zdravovědy možné 11.12.2022 od 8:30 v Kolesách. (Otevřené i pro všechny zájemce z řad těch, kteří již přednášku ze zdravovědy poslouchali na první hodině teorie 28.11.2021).
 
Závěrečné zkoušky - 11.12.2022 - Kolesa - zahájení zkoušek v 10:00.
Zkušební komise: Ing. Jan Metelka, Ing. Jiří Kunát, Daniela Diringerová

Ke zkoušce je nutné se přihlásit přes JIS - odkaz zde:
https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce/2022-12-11-zaverecne-zkousky-kurz-rozhodci-oblast-f
 

V případě nejasností je veškeré info v dokumentu vzdělávání, který je od strany 86 věnován zisku kvalifikace rozhodčí. (http://www.cjf.cz/files/stranky/vzdelavani/dokumenty-vzdelani/2019/Vzdelavani_2019_V20210223.pdf).

Pokud nebude i tak něco jasné, neváhejte se obrátit na sekretářku oblasti na tel. 724513254.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski