Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Úvodní slovo

2004-11-11 // Webové stránky Východočeské oblasti ČJF konečně spuštěny

Vítám všechny přátele jezdeckého sportu a obzvláště ty z Východních Čech. Poněkud se zpožděním, nicméně přece se podařilo naplnit stránky údaji, o nichž se pokusím prohlásit, že jsou aktuální. tyto stránky si kladou za cíl, stát se informčním centrem všech, kdo se jakýmkoliv způsobem angažují v jezdectví ve východočeské oblasti. Jsme schopni a ochotni uveřejnit jakoukoliv rozumnou informaci týkající se jezdeckého sportu z této oblasti. Nebudeme však suplovat diskuzní forum. Uvítáme Vaše připomínky a náměty, obzvláště, budou-li konstruktivní. Budeme mít radost z toho, pokud se vše podaří a tyto stránky budou plnit to, co jsme si předsevzali, budou aktuální a budou navštěvovány proto, že se tady vždy dovíte to, co potřebujete. Na vaše připomínky, náměty a zprávy se těší váš sekretář.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski