Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Proč nelze uveřejnit rozpis soustředění pořádaného TJ Krakonoš

2008-03-25 // Proč nelze uveřejnit rozpis soustředění pořádaného TJ Krakonoš

Vzhledem k tomu, že pan Alek Pejos má z rozhodnotí odvolací komise zastavenou činnost v rámci ČJF, nemůže dle níže uvedeného výkladu vystupovat jako garant tohoto soustředění.
Uveřejněním tohoto rozpisu bych se vystavil postihu za strany disciplinární komise.

Sekretář

Disciplinární komise ČJF os
 
Zastavení činnosti – výklad pojmu
 
Disciplinární trest “Zastavení činnosti “
Potrestaný tímto disciplinárním trestem se nesmí zúčastnit jakékoliv činnosti spojené s aktivitou ČJF os.
Může být držitelem licence ČJF os vydané na příslušný kalendářní rok.
Nesmí vykonávat trenérskou,cvičitelskou,manažerskou, lektorskou ani jinou funkci, a to ani v mateřském oddíle(klubu).
Nesmí se zúčastnit závodů veřejných tréninků,hobby závodů a jiných akcí pod hlavičkou ČJF os jako jezdec,ošetřovatel,vedoucí družstva, trenér,člen družstva.
Smí se zúčastnit závodů, veřejných tréninků,hobby závodů a jiných akcí pod hlavičkou ČJF os pouze jako divák.
Nesmí volit a být volen do jakéhokoliv orgánu ČJF os a to včetně mateřského oddílu(klubu).
 
 
DiK ČJF os
Předseda komise
Ing.M.Theimer v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski