Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Výzva k diskuzi.

2009-01-13 // Na tomto místě pokračuje diskuze z 9.12.2008

Oblastní výbor vyzývá členy Východočeské oblasti k diskuzi nad výzvou "Přípravného výboru" a stanoviskem OV VčO. Oblastní výbor se na tomto místě zavazuje uveřejnit všechny příspěvsky, které budou k tomuto tématu, budou věcné a nebudou vulgární.
Jednotlivé příspěvky zde budou řazeny dle data přijetí. Svoje příspěvky můžete posílat na sekretar@vco-cjf.cz .

Sekretář

9.12.2008
Otevřený dopis „Přípravnému výboru pro ustanovení Královéhradeckého kraje ČJF“ a subjektům sdruženým ve „Východočeské oblasti ČJF“
 
 
Vážení přátelé koní a jezdectví,
 
stejně, jako ostatní subjekty na území Královéhradeckého kraje, jsme obdrželi dopis Přípravného výboru pro ustanovení Královéhradeckého kraje ČJF.
 
V prvé řadě mne zaujal styl této žádosti. Ve své podstatě vůbec nedává jinou možnost odpovědi než ANO, jsme subjekt sídlící na území Královéhradeckého kraje a k tomuto kraji se hlásíme. To není příliš demokratické zvlášť, když se přípravný výbor ohání podporou Královéhradeckého kraje (Ing. Bradík, jehož dopis je přiložen, již hejtmanem není), KH KS ČSTV a města Hradec Králové. Jak se mají svobodně rozhodnout kluby, které z grantů těchto institucí čerpají finanční prostředky!?
 
Za druhé, koho zastupují členové přípravného výboru, pět jmenovaných osob, nebo mají podporu členů svých klubů ??
 
To však jsou jen okrajové otázky.
Zásadní otázkou je, co tato změna přinese. Zde je nutné se zamyslet a důsledně zvážit výhody, uváděné Přípravným výborem.
  • Státoprávní uspořádání
Za zcela bezpředmětnou považuji otázku územního uspořádání. Není povinností občanských sdružení (OS) kopírovat správní uspořádání ČR, ani ostatních institucí. Součinnost s krajskými institucemi lze vždy upravit smluvními vztahy, to se týká i případných finančních toků. OV VčO ČJF již takové kroky podnikl.
  • Financování soustředění
Finanční dotace/granty jsou účelově vázané prostředky na daný projekt a oblast. Příjemce odpovídá za účelné a hospodárné použití poskytnuté finanční podpory, za jeho průkazné a oddělené zaúčtování ve svém účetnictví.
Lze se jen těžko domnívat, že by OV VčO ČJF použil prostředky poskytnuté institucemi Královéhradeckého kraje na podporu subjektů sídlících v Pardubickém kraji. OV to jistě může v účetnictví prokázat.
OV VčO ČJF může žádat o poskytnutí dotace pro Východočeskou oblast ČJF jak v Královéhradeckém tak i v Pardubickém kraji. Výše poskytnutých prostředků je vázaná celkovou částkou, kterou má krajský úřad na daný dotační program, a počtem subjektů, mezi které tuto částku rozdělí. Výše poskytnutých prostředků obecně činní max 70% z celkového rozpočtu předloženého projektu.
Pro ilustraci o dotacích na práci s dětmi a mládeží je vhodné navštívit internetové stránky Královéhradeckého kraje, www.kr-kralovehradecky.cz/, odkaz Granty a dotace. Zde najdete vyhlášené programy, ale i přehledy o poskytnutých prostředcích na jednotlivé programy.
  • Krajská mistrovství
Uvažovat o zapojení většího okruhu jezdců do regionálních mistrovství, a to dokonce dvojnásobném, v době, kdy se takové soutěže taktak daří uspořádat pro nezájem nebo nedostatek jezdců, je nereálné.
Pro srovnání, Halového mistrovství Královéhradeckého kraje 2007 se v kategorii dětí zúčastnili 4 dvojice (z toho jeden jezdec se dvěma koni), v kategorii juniorů 5 dvojic (z toho jeden jezdec se dvěma koni) a v mladých jezdcích 4 (z toho jeden jezdec se dvěma koni).
Mistrovství VčO 2008 skoky junioři 8 dvojic (z toho 3 jezdci se dvěma koni), děti 12 (z toho 4 jezdci se dvěma koni).
  • Účast na MČR
Počet reprezentantů na MČR není otázkou počtu oblastí, ale splněním kvalifikačních podmínek.
  • Zastoupení v orgánech ČJF
Dvojnásobné zastoupení v orgánech ČJF je možné pouze v Radě, kam by přibyl jeden předseda oblasti.
Co se týká konference ČJF, jsou oblasti zastoupeny podle počtu sdružených subjektů.
Má-li např. v současnosti VčO ČJF 10 zástupců, bude jich po vzniku Kh kraje společně s VčO opět 10 (v nějakém poměru), nikoliv 20.
  • Přehlednost subjektů, jezdců a koní v kraji
Otázku přehledů o subjektech, jezdcích a koních v kraji lze vyřešit zcela jednoduše a s minimálními náklady, a to rozšířením současných počítačových databází o jedno pole, které by vyjádřilo příslušnost ke státoprávnímu uspořádání.
  • Vztah členské základny a OV
To, že členská základna nezná zástupce OV, svědčí o tom, že zástupci jednotlivých subjektů neseznamují své členy s činností OV ani ČJF, neposkytují jim zřejmě ani Zpravodaj OV, který pravidelně informuje o činnosti v oblasti.
O tom, jak se subjekty zajímají o dění v oblasti, svědčí pak i počet zástupců na oblastní konferenci (cca112 z 221 možných na konferenci 2007 – volební).
  • Snížení agendy sekretáře

Toto je opravdu výhoda. Oblastní sekretář bude mít méně práce se zpracováním agendy pro menší počet subjektů.
Činnost sekretáře je sice minimálně, ale přeci jen honorovaná. Bude nutno zajistit finanční prostředky pro dalšího sekretáře, a nejen to.
I činnost a agenda OV má jakési finanční nároky.
K tomu bude nutné zahrnout další náklady při vzniku oblasti, např. změny licencí přecházejících subjektů, úpravy programu GALOP, apod.
 
 
Ustanovení nového subjektu Královéhradecký kraj ČJF se mi nejeví jako účelné a výhodné. Záleží však pouze na každém subjektu, sídlícím na území Královehradeckého kraje, jak se k této problematice postaví.
 
 
 
                                                                       Vladislav Hroneš
                                                                       Předseda VV Hradeckého jezdeckého klubu
9.12.2008
Tak je to celé podivné. Před pár měsíci provedl pokus o rozdělení oblasti p.Pejos, podporován p. Jeřábkem, byl z toho proces před disciplinární komisí a teď přijde další papír, zase podpis p. Jeřábka...pozadí se samozřejmě neventiluje. 
Já nevidím důvod měnit a rušit něco, co funguje. Nejsou žádné problémy, které by si vynucovaly takovou změnu, vidím tam jen zvýšené náklady o nichž se zmiňuje i p. Hroneš a nabízí se myšlenka vynucené výměny resp. odevzdání funkce (í) někomu hodně ambicioznímu.  
 
Cermanová Vladimíra
Obchod krmivy a chovatelskými potřebami
Internetový obchod
tel.  605/857022 


10.12.2008
Přijde mi to jak národní sport: co funguje zrušit, a nahradit něčím novým, progresívnějším. Někdo si napíše sice čárku, ale po krátkém čase se zjistí, že je to nevyhovující a vrací se to zpátky. Pokud je cesta zpátky.
Pár lidí se chce oddělit - souhlasí s nimi, jak jsem si přečetla, cca 29% subjektů, tj. asi 64 stájí. Vezmeme-li v úvahu statistiku, že oblastní konference se zúčastnilo cca 50 %, tak nově vzniklé odnoži přijede na konferenci 32 zástupců. To je jak členská schůze kdysi v našem oddíle.
Stále platí, že v jednotě je síla, a tím, že se rozdělíme na nějaké frakce, toto pravidlo jen potvrdíme.
Situace, která nás čeká následující 4 roky, bude kritická po mnoha stranách, začne to ekonomickým propadem na dno. Bude si vyžadovat mnoho našich duševních sil a změn postojů, změn hodnot, práce na sobě. Nechtěla bych být v kůži nikoho, kdo toto včas nepochopí a bude se raději zabývat svými mocenskými touhami a žabomyšími válkami.
 
Cermanová Vladimíra
www.cermanovi.cz
tel. 605/857022

10.12.2008
Nemůžu si pomoci,ale po přečtení  příspěvku pana Hroneše,jsem ještě více  přesvědčen o naprosté zbytečnosti jakou je rozdělení oblasti.Když už pominu to,že někdo jedná jakoby jménem  jezdecké veřejnosti bez jejího souhlasu a pověření tak jestli má být výsledkem celého procesu vznik nějaké mini oblasti,nechápu co to může přinést dobrého pro jezdecký sport,kromě vzniku dvou administrativních míst.Souhlasím s paní Cermanovou,že příští rok nebude žádná procházka rájem a docela závidím tomu,kdo chce vynakládat čas a peníze na podobné záležitosti(napadají mě i jiné výrazy např.blbiny).
 
 
                                                                Adolf Janko
12.12.2008
Dobrý den, naprosto souhlasím se všemi argumenty pana Hroneše. Zvláště by
mě však zajímalo, co nám lidé  podepsaní pod tímto dopisem navrhujícím rozdělení
mohou nabídnout. Možná uspořádání nějakých soukromých závodů, na nichž by
se opět upravovaly výsledky kvůli získání dotací....viz pan Pour, měl za
to přece trest a nesměl nějakou dobu dělat rozhodčího. nemám zájem, aby byl
v čele tento člověk.  Hypiusová Lenka

12.12.2008
     Jezdecký klub Bohuslavice rozhodně nesouhlasí s jakýmkoliv rozdělením stávající VČ oblasti!!!
Souhlasíme se všemi předešlými příspěvky a přidáváme jeden navrch. Nevíme, kde bere přípravný výbor jistotu ve větším počtu startujících na oblastním mistrovství???!!! Možná ve skákání, ale v jiných disciplínách by znamenalo rozdělení oblasti KONEC.
Jsme pořadateli drezurních a hlavně velkých vozatajských závodů. Vždy je problém. aby se sjelo 5 jezdců v každé kategorii.
     Na rozdělení nevidíme jediné pozitivum.
Za JK Bohuslavice Jana a Jarda Kosařovi
         
13.12.2008
Snaha o rozdělení Východočeské oblasti byla dle mého názoru akcí spontánní, dostatečně nepřipravenou a nevysvětlenou. A navíc nerealizovatelnou v tak krátkém časovém úseku. Zaškrtl jsem na dotazníku ano, s pocitem, že za těch několik tisíc, které náš subjekt každoročně odevzdává ČJF, už méně stejně dostat nemůžeme. Rozdělení se nekonalo , jen ten každoroční příspěvek vzrostl. Když jsem se po čase z řečí dozvěděl o trestu, který tři členové přípravného výboru dostaly, začal jsem se o tuto věc zajímat.
            Na stránkách oblasti jsem se dozvěděl vše možné, ale nikde ani čárka o disciplinárním řízení a trestu pro do té doby velice aktivní členy VČO. Aktivní jako rozhodčí, stavitelé, organizátoři závodů a dalších akcí i jako trenéři koní a jezdců. Tedy členů, jakých jezdecký sport dle mého názoru má žalostně málo. Na základě postoje oblastního výboru k těmto členům, jsem se rozhodl v případě, že v budoucnu přijde někdo s myšlenkou rozdělení , tak ho podpořím.Dříve než tyto členy, jsem o tomto rozhodnutí informoval sekretáře pana Zvěřinu. Zhruba po půl roce jsem byl osloven, zda jsem ochoten spolupracovat na ustavení Královéhradecké oblasti.
            Na základě jednání s orgány Královéhradeckého kraje, Královéhradeckého krajského sdružení ČSTV, magistrátu města Hradce Králové, kde byl všude vysloven souhlas s ustavením ČJF KHK a přislíbena podpora při vzniku i další činnosti oblasti, jsem nabyl přesvědčení, že se jedná o věc správnou a pro dobro jezdců a subjektů v kraji.
            Nechci opakovat pro a proti ustavení královéhradecké oblasti, ty jsou obsaženy v dopise rozeslaném subjektům VČO.Varianta číslo tři, tak jak ji zmiňuje předseda oblasti pan Černý, se mi jeví jako dobrá z toho důvodu, že se jedná o formu použitou při vzniku oblasti Vysočina, Karlovarské a Zlínské. Tedy nic nového a převratného. A také to, že do nově vzniklé oblasti subjekty mohou přestoupit na základě dobrovolnosti. Proto je tak postavena i otázka na konci dopisu. Pro subjekty, které o vstup nemají zájem se vůbec nic nemění, ani se pro ně nezmenší objem poskytovaných financí.
- 29,41% - není to moc, ale podívám-li se na tabulku hlasování, kterou mi poskytl předseda oblasti pan Černý, z celkového počtu odevzdaných hlasů je to 55% pro a 45% proti. V případě Královéhradeckého kraje, je to 70% pro a 30% proti.
            - Dále bych chtěl reagovat na zmínku pana Hroneše týkající se dotací a grantů. Čerpání grantů a dotací pro jednotlivé subjekty je věcí každého z nich a oblast na to nemá žádný vliv.A nespojujme je s granty a dotacemi poskytovanými pro oblast. Tato otázka byla vždy zlehčována. V dopise pan Černý uvádí například grant na talentovanou mládež.
Rok 2008 - 40000Kč – smějí být použity jen pro mládež z Královéhradeckého kraje.
40000 = 70% nákladů – k tomu musí VČO dodat zbývajících 30% = 17000Kč
To znamená, že náklady na děti z Královéhradeckého kraje jsou 57000Kč, přičemž oblast hradí 17000Kč . Při 50% účasti dětí z Královéhradeckého a Pardubického kraje, tedy stejný počet dětí z Pardubického kraje stojí oblast 57000Kč. Mně osobně toto nevadí, ale vadí mi, pokud se někdo tváří, že tomu tak není a že je úplně jedno,že je VČO ČJF registrována pouze u KH KS ČSTV. V případě registrace VČO CJF u Pardubického krajského sdružení při známé rivalitě obou krajů, by se finance minimálně vyrovnaly příspěvku z KH KS ČSTV.
            - K poznámce, o propadu na dno a obavám z budoucnosti, paní Cermanové. Bych chtěl říci, že právě proto chci za svůj nemalý finanční obnos odpovídající servis a činnost volených zástupců.
            To znamená dobrá činnost sekretáře – s touto činností jsem já osobně spokojen.. Dále pak informovanost. Přečtu li si například ve zpravodaji číslo 7/2008 větu: ,, Oblastní výbor pro OV projednal a schválil návrh na změnu systému poplatků, a pověřil předsedu oblasti jeho prezentací na radě ČJF.“ – uvítal bych informaci, čeho se tento návrh týkal a jak členové OV ČJF o něm hlasovaly, tak abych se obsah tohoto návrhu ( zavedení hobby licencí spojené s jejich zpoplatněním )nedozvídal z časopisu Jezdec.
            - K příspěvku pana Janka – žabomyší války. Chápu jeho pohled na tuto problematiku. Ale mě, i kdybych nechtěl, skutečnost, že koně či spíše služby pro příznivce koní jsou mojí obživou, nutí přemýšlet jak to udělat a co zlepšit, aby z těch zájemců, co ke koním přijdou, jich co nejvíce a nejdéle u koní zůstalo.
            - Vedení nově vzniklé oblasti bude teprve voleno a nikdo z členů  přípravného výboru si nenárokuje právo na členství v něm.
 
            Všem, kteří dočetli tento příspěvek bych chtěl poděkovat za jejich čas.
 
Ivo Dušek
JK Dolní Přím
 
14.12.2008
Příspěvek do diskuse :
 
            Nedělám to rád, abych nebyl opět viněn z ovlivňování jezdecké veřejnosti, ale příspěvek pana Duška mne přiměl k tomu, abych vyjádřil také svůj názor.
            Oblastní výbor i já osobně od samého začátku jasně deklaruje, že nemíní bránit právu subjektů s jiným názorem o sebeurčení, jsme však povinni respektovat ustanovení stanov. Procentické údaje, odvozené z počtu odevzdaných hlasů jsou sice zajímavé, je však butno počítat i s těmi, kteří se hlasování zdrželi (tak tomu je i v parlamentu ČR).
            Pokud se týče informovanosti členů oblasti, není to ani tak chyba OV VčO, jako to, že zasílané dokumenty nečtou. Nelze se vymlouvat na vedení klubů, neboť v současnosti jsou veškeré doklady na internetu na stránkách oblasti i ČJF.
            Nevím, co p. Dušek míní „postojem OV ke členům přípravného výboru“, ale já i ostatní členové OV komunikujeme s pány Jeřábkem a Kupkou zcela normálně, pan Pejos s námi komunikovat odmítá, a to od chvíle, kdy nebyl zvolen do funkce, což ovšem není zásluha OV VčO.
            Pokud se týče financí z grantů krajů, zmínil jsem příspěvek 40000,- Kč od KHK jako protiklad k milionovým částkám, uváděným jako argument pro rozdělení oblasti. Realita je taková, že grantové programy obou krajů mají jasné limity – v KHK je to do 70% celkových nákladů (nikdy jsme opravdu nedostali), v PU kraji „zpravidla do 20.000,- Kč“. Faktem tedy je, že podstatná část nákladů na soustředění mládeže jde z prostředků oblasti a příspěvku od MŠMT. Kdyby byl zmíněný Zpravodaj dočten do konce, pak by bylo také známo, že od letošního roku má VčO uzavřenu smlouvu o součinnosti i s Pardubickým KS ČSTV a pro rok 2009 žádá jeho prostřednictvím o tyto granty i v Pardubickém kraji.
            Pokud se týče zmíněného návrhu změn poplatkového systému, netuším, kde k němu p. Neuman přišel, neboť byl poskytnut pouze předsedům oblastí k diskusi, ale svým článkem v Jezdci mu udělal medvědí službu, neboť vytrženě z kontextu použil pouze některé položky návrhu. Nejsou podstatné částky, ale základní myšlenka, která je dle mého názoru ve prospěch jezdectví více než paušální zvýšení poplatků za licence, navrhované VV ČJF. Pořadatelé i jezdci přivítali nový systém akcí ČJF, zavedený od r. 2008, který poskytuje možnost vyžití nejširší jezdecké veřejnosti. Aby však působil ve prospěch jezdectví, potřeboval by několik kosmetických úprav, a k tomu navazuje i navrhovaná změna poplatků, aby každý věděl, co za své peníze dostává. V současnosti všechny jezdecké akce jsou akcemi ČJF, tedy i kryty hromadnou pojistkou ČJF. Proto jsme navrhli následující změny a s nimi související poplatky :
-        veřejné terninky – měly by být součástí systému základního vzdělávání, bez licencí a organizovány skutečně jako trenink
-        hobby závody – tyto soutěže jsou doménou největší části jezdecké veřejnosti, není potřeba zkoušky zákl. Výcviku ani licence. Zavedením hobby licencí, které může vydat oblast za rozumný poplatek účastník získává pojistné krytí, je zařazen do žebříčku oblasti, má motivaci postupovat dále. V těchto stupních soutěží by výkonnostní jezdci (kteří dosáhli kvalifikace na stříbrný nebo zlatý odznak ČJF) byli hodnoceni a dekorováni zvlášť.
-        zpřísnění kriterií ZZV – zájemci mají širokou možnost získání zkušeností v nižších stupních
-        národní závody – účast podmíněna licencí ČJF
-        jednotný registrační poplatek nahradit členskými příspěvky. Reg. poplatek je diskriminující pro malé stáje, kterých je ve venkovských oblastech převaha, neboť platí stejně jako velké kluby s někdy až 100 členy.
-        při obecném nezájmu o účast na oblastních, ale i celostátních mistrovstvích tento model dává řadu možností vypsání „cupů“ na nejrůznějších výkonnostních úrovních, což je prvek jednoznačně motivující.
           
            Z výše uvedených důvodů zásadně odmítám opakované napadání Oblastního výboru VčO.
 
                                                                                    Jiří Černý, předseda OV VčO ČJF


15.12.2008
Otevření této diskuse mne přimělo k zamyšlení a trochu pátrání.Nic převratného asi neřeknu
 prezentací svého názoru, přesto:
 Souhlasím naprosto se všemi dosud zveřejněnými příspěvky.V rozdělení VČ oblasti nevidím
 nic pozitivního pro budoucnost, naopak vidím ty zbytečně vynaložené finance na dvoje slabě obsazená
 OM, ještě více termínových kolizí ve sportovním kalendáři, potřebu umluvit další dobrovolné funkcionáře
 kteří budou ochotni zdarma pracovat v obou oblastech. Při pátráním v zápisech OV VČO každý najde od
 r. 2004 stejná jména (až na dvě změny), bude to zřejmně proto, že se na tyto  nic nepřinášející posty nikdo
 nedere.Neznám čísla a přesná procenta čerpání peněz z jednotlivých krajů, ale to vše se dá řešit a jak
 vidno již se řeší.První přínos celé snahy o rozdělení a všech diskusí.Nakonec na všem špatném je něco
 dobrého, že?Při svém pátrání jsem navštívil např. stránky všech oblastí, doporučuji všem. Mám za to,že
 stránky naší oblasti jsou co se týká aktuálnosti dění v oblasti určitě jedny z nejlepších.Např. kalendář
 závodů na rok 2009 je pouze na stránkách 3 oblastí.Tím chci říci, že já jsem s prací a servisem sekretáře
 oblasti spokojen.Na druhou stranu taky mi vadí,když čtu zápis Rady která projednala návrh VČ oblasti
 na změnu systému poplatků a nevím jaký.Ale předseda to zde osvětlil, vida další přínos diskuse.Ono
 to půjde, tak abychom všichni " dobrovolně sdružení " byli spokojeni v naší organizaci.Jen je potřeba více
 komunikovat o chodit na konference.Už jen krátce. V  Jezdci č. 22 je článek Judr. Petra Tomana,který všem
 doporučuji důkladně přečíst.(dostupný na netu) Protože si myslím, že celá ČJF bude brzo řešit úplně
 jiné věci, než řeší naše oblast.Téměř polovinu svého života jsem žil v dnes HK kraji a druhou v dnes PU kraji,
 ale celý život se cítím VÝCHODOČECHEM !!!!!!                   Za JPS Borovinka     Roman Falta

17.12.2008
Názor z druhé strany.
 
Se zájmem sleduji diskusní příspěvky k ustavení Královehradeckého kraje ČJF,
udivuje mě však ta zloba  a neznalost pisatelů,hlavně těch kteří  nejvíce
kritizují a pro jezdecký sport v  v královehradeckém kraji neudělali téměř nic
a
někteří nebyli ani na poslední konferenci kde mohli svůj názor vyjádřit.
S  dopisem přípravného výboru plně souhlasím! Je to velice slušně a seriozně
napsané a nikdo nemá důvod  členy tohoto výboru urážet. Domnívám se, že žijeme
v
demokratickém státě a každá skupina lidí která neporušuje  zákony Č.R. má
právo
na postup který zvolil tento přípravný výbor.
Položme si tedy otázku, co je to  východočeská oblast ?
 Od změny státosprávního uspořádání je pouze Pardubický a Královehradecký kraj
toto  uspořádání akceptuje od roku 2002 i ČSTV která jak určitě víte je
fin.částkou přes 5 mil. Kč  hlavním sponzorem ČJF !
A nyní k jednomu dopisu p. Černého,
 je nesmysl, zbytečné a zavádějící aby členové (subjekty ) vystoupili z oblasti
a
potom znovu vstoupili do nové-Všechny subjekty dle registračního řádu pouze
přestoupí do nového kraje.Tak praví pravidla ČJF!!!
Víte, jsem přesvědčen že OV ČJF dělá vše proto aby k ustavení nového kraje
nedošlo , viz poslední dopis !
Je to škoda, protože pokud by došlo k ustavení kraje do konce roku 2008 mohl
by
nový kraj čerpat fin. prostředky z grantů Královehradeckého kraje již v roce
2009 ve výši do 100.000,-Kč což by byl určitě značný přínos pro sport  v
kraji.
Domnívám se , že toto bylo jedním  z důvodů několika jednání  přípravného
výboru  s OV ČJF od začátku roku 2008.
Tvrzení p. Černého, že má podepsanou smlouvu  o součinnosti s ČSTV  je možné,
 těžko však bude dle mého názoru  před hejtmanem  jak Pardubického  tak
 Královehradeckého kraje obhajovat ,že zastupuje  jakousi  neexistujíci
východočeskou oblast  a bude žádat o příspěvek na její činnost.
A jenom pro informaci čtenářů které to seriozně zajímá, vysočina,zlinský i
karlovarský kraj se rozdělili dle státosprávního uspořádání bez jakýchkoliv
dotazníků na základě usnesení a  seriozního jednání výboru oblasti s
přípravným
výborem a např. Zlinská oblast měla  při ustavení 26 subjektů.
Kdo si myslí, že jde o ambiciozní lidi kteří chtějí mít moc, neví o čem
mluví,
jde pouze o dobrovolnou  práci ve prospěch jezdeckého sportu v kraji,kterou
tato
skupina vidí z jiné strany než současný OV ČJF a proč jim nedat šanci. 
  
Prosím zařadit do diskuze  zatím vých. oblasti .
děkuji A Pejos18.12.2008
V diskusi VÝZVA odkazují přispivatelé na ofic. protokol o pro a proti HK-PA.Protokol jsem našla, ale neprosto mu nelze rozumět.Barvy nejsou popsány co do významu a vedle sebe jsou sloupce s pro a proti 3x, ale v záhlaví není popis co jednotlivě znamenají.A dále jsme zde uvedeni jako proti ,což jsme nikdy nenapsali a napsat nemohliProsím o zaslání kopie našeho vyjádření.
4.Dále jsem 13.12. zaslala příspěvek do diskuse a 15.12. urgenci a 3x žádost o prošetření proč nevyšel na emily uvedené v kontaktu na stránkách ČJF-VCO pánům Zvěřina,Hupka a Černý.Doporučuji prověřit tento kontakt.Klikla jsem v kontaktech na emily, tiskopis vyjel,leč jak říkáte zprávy nedošly,je to škoda, pokud tato závada funguje pro kontakt se subjekty.
5.Příspěvek do diskuse:
Dovolte mi názor jako subjektu z Moravy,který je ve vaší společné oblasti proto,že patří do krajeOlomouc,jehož oblast i po státospr.uspořádání 2000 není a odmítá být pod Ostravou.Mimo jiné z praktických důvodů-t.j. vzdálenosti,která čím dál víc hraje roli(do Ostravy máme 140 km přes 3 pohoří-nebo spodem přes Olomouc 160 km,do Olomouce 60 km po rovině a do HK 100 km přes 2 pohoří).Podobně postupovalo více subjektů z OL kraje a tak jsou v JM,ZL,VČ,Ph.V Ol jsme se snažili rovněž ustavit krajskou oblast .Při ustavování jsme postupovali dle platných Stanov ČJF a v chybějících odkazech podle Stanov ČSTV,jehož je ČJF členem.Bylo zajímavé, že ještě před novým státosprávním uspořádáním vznikla obl.Vysočina a po našem prvním kroku o ustavení OL v 2000 a druhém v 2004 vznikly dvě nové oblasti a to Karlovarsko a Zlínsko a to bez nejmenších problémů.V našem případě byl i porušen Jednací řád Konference ČJF v Humpolci a host nesměl promluvit ani při žádosti zvednutím ruky ani na písemnou žádost do diskuse.Příspěvky do diskluse přijímal Ing.Nágr.Navíc v časopise Jezdectví nesměl vyjít ani můj článek,naprosto objektivní k problematice krajů,připouštím, že šéfredaktor má právo rozhodnout o zveřejnění či nikoliv.To na úvod.
Nedovolím si vměšovat se v konkretním případě vzniku dvou oblastí ve VČ,to je věc zde " in natura"sídlících subjektů,ale obecně k demokracii patří respektování práva těchto subjektů se rozhodnout a nadhled ve prospěch sportu by měl následovat- nehledě na satátospr. uspořádání .Obzvláště,když nerozdělením přichází o značně finance tak, jako Olomoucko a za druhé z důvodu,že právě jako samostatná oblast může více podporovat rozvoj JS než oblast větší.Kdyby nic, tak z důvodu úspory PHM.Nehledě na EU dotace.
Hlavní pohnutkou proč píši tento příspěvek je skutečnost,že "rodeo" okolo vzniku ve VČ a OVA a scénář ze strany současných oblastí byl a je naprosto shodný.To jest: ihned po našem řádném rozeslání dotazníků následovalo dtto od oblasti s odpovědi´do týdneKolik jich bylo je jasné - a důkaz nezájmu byl vytvořen.Dále útoky na jednotlivé členy přípravného výboru- u nás volených Valnou hromadou v Olomouci,zpochybňování na úrovni OVA i ústředí ČJF a zdůvodňování stejnými argumenty jako v případě VČ oblasti.To jest:-- proč rušit co funguje(vždyť již dnes máme zkušenosti že mnohem menší oblast KV a ZL fungují), --že nebudou peníze a ČJF na to nemá,ale pravý opak je pravdou a i zde je možno si ověřit,že malé oblasti KV a ZL asi finance mají,takže" no problem".Mezi námi - vy všichni nějaké peníze od ČJF máte?
Problém mi připadá, že je úplně někde jinde,ale tento problém nemá nic společného se sportem,demokr.principy a státospr.uspořádáním a je snad nějakým přežitkem či vžitkem úměrným konstantnímu perzonálnímu" obsazení"v orgánech ČJF.
Co mi však nejvíce vadí je skutečnost,že Stanovy nejsou obecně adekvátní skutečné problematice sportu a současného jezdeckého sportu a především jeho veřejné prospěšnosti.Takto jsem hovořila již v 1990 při ustavování ČJF.Toto by mělo být na pořadu dne.Omlouvám se,že můj příspěvek je příliš obecný a děkuji panu Zvěřinovi za zveřejnění.Ing.Lenka Wagnerová dne 18.12.2008

18.12.2008
Moje reakce je ryze technická. Paní Wágnerová skutečně neposlala NE k dělení a je také tak zaznamenána. Pozorný čtenář si všimne, že jednu barvu mají subjekty z Králvéhradeckého kraje, jinou z Pardubického a jinou subjekty se sídlem v některém jiném kraji. Kdo hlasoval ANO má číslici 1 ve sloupečku ANO, kdo hlasoval NE má číslici 1 ve sloupečku NE a kdo neposlal nic, má číslici 1 ve sloupečku bez označen. No a v posledním řádku jsou tyto jedničky sečteny aby daly počty klubů.
Je to od uzavření hlasování první dotaz, Doufám, že je vysvětlení dostatečné.
Pokud se týká e-maiů v sekci Kontakty, domnívám se, že fungují správně. Pokud ne, uvítám o tom informaci a pokusím se zjednat nápravu.
V. Zvěřina


18.12.2008
Vážení přátelé,
 
vidím, že jsem rozpoutal skoro až vášnivou diskuzi k vytvoření nové oblasti.
Nerad se vracím k problému, který ze své strany považuji za vyřešený, v tomto případě jsem k tomu nucen některými příspěvky.
V žádném případě nezpochybňuji právo na svobodné sdružování, též nechci jakýmkoliv způsobem napadat členy přípravného výboru, některých z nich si velice vážím pro to, co dokázali pro jezdecký sport udělat a stále dělají (např. p.Jeřábek).
Fakta však vždy musí být fakta a ne jen domněnky.
Proto jsem doporučoval, seznámit se např. s granty Královéhradeckého kraje.
Protože jsou v následujících příspěvcích opět zmiňovány stotisícové částky, považuji za nutné informovat jezdeckou veřejnost o některých faktech v grantové politice Kh kraje, myslím, že bude stejná v celé ČR. Tyto informace si je možno ověřit na internetových stránkách Krajského úřadu.
 
Dotační/grantová politika má některé zásady, společné pro všechny grantové programy.
U KHK je to, že účtování o příspěvku a jeho čerpání bude v účetnictví vedeno odděleně, příspěvek může činit maximálně 70% z celkového rozpočtu akce a akce nebude zisková.
To ovšem neznamená, že rozpočet nafouknu na 100.000,-, kraj mi v nejlepším případě dá 70.000,- (ze svého nebo jiných zdrojů 30.000,-), poté celou akci zrealizuji za 70.000,- a ze svého nedám nic (to je nedodržení rozpočtové kázně). V takovém případě kraj udělá následující, na rozpočet 100.000,- dal 70.000,- , tedy poměr příspěvek:vlastní zdroje=7:3, a upraví příspěvek dle skutečnosti – rozpočet 70.000,- ,   7:3=49.000,-:21.000,- . To znamená, že 21.000,- Kč z původně poskytnuté dotace budu muset vrátit zpět úřadu.
Skutečná výše dotací však nedosahuje 70% rozpočtu, jde o to, že na daný grantový program s rozsahem příspěvku 50 – 100.tis Kč má kraj 1.000.000,- Kč a ten rozdělí mezi 40 subjektů (cca 25.000,- na subjekt, což je 25% stotisícového rozpočtu).
 
Granty KHK 2009:
 
- s rozmezím příspěvku 10.000-50.000,- Kč
„Významné sportovní akce mládeže“ (krajské přebory, celorepublikové soutěže …)
„Masové akce typu sport pro všechny“ (např. VT, Hobby)
Každý subjekt může v programu podat max.2 žádosti, krajská sdružení sdružující 26 a více subjektů 6 žádostí. Ne všechny žádosti a ne v plné výši budou schváleny.
 
- s rozmezím příspěvku 10.000-100.000,- Kč
„Talentované děti a mládež“, žadatel 1 žádost, celkem max. 5 žádostí ve všech programech oblasti práce s dětmi a mládeží.
„Podpora krajských článků organizací dětí a mládeže“, žadatel 3 žádosti, celkem max. 5 žádostí ve všech programech oblasti práce s dětmi a mládeží.
Oba programy však mají jedno zvláštní ustanovení: „Žadatelem o finanční podporu nesmí být právnická nebo fyzická osoba jejíž hlavní činností je oblast tělovýchovy a sportu“.
Není náhodou hlavní činností ČSTV a ČJF právě oblast tělovýchovy a sportu ??
 
To jsou tedy granty KHK na rok 2009 na které mohou jezdecké subjekty z královéhradeckého kraje „sáhnout“. Grantová řízení pro rok 2009 skončila 17.12.2008.
 
A jaká byla skutečnost v roce 2008 ?
„Významné sportovní akce mládeže“ – schválené příspěvky v rozsahu 10 – 35 tisíc pro 60 subjektů, průměr 19.000,- Kč na subjekt.
„Masové akce typu sport pro všechny“ - schválené příspěvky v rozsahu 10 – 25 tisíc pro 61 subjektů, průměr 13.000,- Kč na subjekt.
„Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže“ - schválené příspěvky v rozsahu 10 – 40 tisíc pro 56 subjektů, průměr 17.000,- Kč na subjekt.
 
To jsou ověřitelná fakta a nikde nevidím ty stotisícové dotace.
 
Naše činnost by neměla směřovat k dělení, ale k posilování vlastních pozic, k tlaku na OV ČJF, abychom na federaci prosazovali naše požadavky a rozumné cíle, abychom šířili povědomí o jezdeckém sportu mezi veřejnost, aby naši jezdci nepředváděli své umění před prázdnými tribunami. Jen tak, že přilákáme více diváků nekoňáků, prosadíme přenosy z jezdeckých závodů do TV, jen tak přilákáme potenciální sponzory/donátory a dostaneme do jezdectví více peněz.
To také znamená, že se všichni zúčastníme oblastních konferencí, a jestliže ne, pak je jedno jestli jsme Královéhradecká oblast nebo Východočeská nebo nějaká jiná.
 
 
Přeji Vám všem krásné vánoce, pohodu a klid a do nového roku hodně štěstí, zdraví a sportovních i chovatelských úspěchů.
 
Vladislav Hroneš

CUI BONO?
 
Rozhodně to není ve prospěch jezdeckého sportu,spíše naopak. Spíše to na mne dělá dojem, že jde někomu o funkci za každou cenu.Pracuje stávající výbor naši oblasti snad špatně? Ať ti co usilují o rozdělení oblasti uvedou konkretní důvody,zatím operují pouze územním členěním.
Zkušenosti již má naše oblast již z minulých let,kdy nejmenovaná paní inženýrka usilovala o zřízení oblasti Vysočina. Zdůvodňovala to tehdy, že jsou dobrá parta a že si dobře rozumí. Samozřejmě jim v tom nebylo bráněno a skutečně se nová oblast vytvořila.Ovšem ne všechny subjekty,patřící územně do Vysočiny se do nově vytvořené oblasti zaregistrovaly.Netrvalo to ani celé dva roky,když přišla opět se žádostí,zda se může její stáj vrátit zpět do Východočeské oblasti. Tehdy po zvážení, výboru Včo ji nebylo nevyhověno.
            Proč nadále zůstávají početně silné oblasti jako je severočeská a severomoravská i když jsou složeny územně ze dvou krajů.Jistě proto, že početně silnější oblast má větší příjmy a tyto potom může lépe investovat do různých soustředění, školení, nákupu investic apod. Své zkušenosti má již karlovarská oblast která aby mohla tyto akce financovat žádala ČJF o mimořádný finanční příspěvek. O výsledku jste si mohli přečíst v časopisu Jezdectví.
            Bylo by dobré, než se jednotlivé subjekty rozhodnou co je pro ně lepší,vzít si před sebe rozpočet oblasti podívat se na jednotlivé položky jak na straně příjmu tak na straně vydání. Musí se ale vycházet z početního stavu nově vytvářené oblasti,která zdaleka nedocílí 50% stávajícího členstva. Žijeme na štěstí v demokratické společnosti,tak že se může každý svobodně rozhodnout.
            Přeji Vám šťastnou volbu.  Rajmont

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski